what is this nghĩa là gì

Bản dịch

What are the requirements đồ sộ be eligible for the carer's allowance?

expand_more Cần thỏa mãn nhu cầu những đòi hỏi nhằm có được trợ cung cấp dành riêng cho những người siêng sóc?

Bạn đang xem: what is this nghĩa là gì

What are the work restrictions for students?

Những giới hạn thao tác mang lại SV là ?

What are the entry requirements of the university?

Những đòi hỏi nguồn vào của ngôi trường ĐH là ?

what advantages does sth have?

expand_more ăn được cái

What is going đồ sộ be built in this area in the future?

expand_more Những sẽ tiến hành thiết kế bên trên khu vực này nhập tương lai?

What facilities are there in your school?

Thương hiệu vật hóa học ở ngôi trường sở hữu những ?

What is covered by the health insurance?

chỉ hiểm sức mạnh bao hàm những ?

by what means (từ khác: how)

in what way (từ khác: how)

Ví dụ về kiểu cách dùng

What are the requirements đồ sộ be eligible for the carer's allowance?

Cần thỏa mãn nhu cầu những đòi hỏi gì nhằm có được trợ cung cấp dành riêng cho những người siêng sóc?

What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?

Tỉ giá bán quy thay đổi thân thiết _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?

What is the tốc độ limit in cities/on highways?

Giới hạn vận tốc nhập trở nên phố/trên đàng đường cao tốc là bao nhiêu?

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Tôi thấy rằng... là một trong nhân viên cấp dưới rất siêng chỉ và nỗ lực, luôn luôn thâu tóm được việc làm cần thiết thực hiện là gì.

What is going đồ sộ be built in this area in the future?

Những gì sẽ tiến hành thiết kế bên trên khu vực này nhập tương lai?

What can you recommend on the menu?

Trong menu/thực đơn sở hữu số này ngon, chúng ta có thể trình làng được không?

What are the factors which determine how much I get?

Những nguyên tố này xác lập nấc trợ cung cấp của tôi?

What are the entry requirements of the university?

Những đòi hỏi nguồn vào của ngôi trường ĐH là gì?

In what ways can you protect mạ from frauds?

Có những cơ hội này nhằm đảm bảo an toàn tôi ngoài những vụ lừa đảo?

What is your current list price for…

Xin căn vặn báo giá lúc này mang lại... của ông/bà là như vậy nào?

Xem thêm: disband là gì

What shall I tự if my circumstances change?

Nếu biểu hiện của tôi thay cho thay đổi thì tôi nên thực hiện gì?

What are the fees for citizenship application?

Mức phí nhằm đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?

What are the estimated living costs in [city]?

Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?

What are the commissions for international transfers?

Phí trả chi phí quốc tế là bao nhiêu?

What we usually have in mind when we talk about… is…

Khi nói đến..., tớ thông thường suy nghĩ cho tới...

What documents should I bring for __________ ?

Tôi cần thiết đem những tư liệu gì nhằm ______ ?

What are the fees if I use external ATMs?

Phí rút chi phí ở ATM không giống ngân hàng là bao nhiêu?

What can you tell mạ about the interest rate?

Có điểm gì cần thiết Note về nấc lãi suất vay không?

What is the maximum number of students in a class?

Sĩ số tối nhiều của một tờ là bao nhiêu?

What are the work restrictions for students?

Những giới hạn thao tác mang lại SV là gì?

Ví dụ về đơn ngữ

That's what your life, what you're living and breathing.

It is what it is, and she just has đồ sộ get by.

There was a good khuyến mãi of bad feeling about his departure, and it is not widely known what caused the split.

What made this possible was the decentralized nature of administration throughout the state.

Second, it served as an indicator for other scientists as đồ sộ what information was declassified.

If ví, when were we informed of this and by what means?

The action probably represents the development of a simpler sườn of pleading in which it was unnecessary đồ sộ allege by what means the chattel had come into the defendants hands.

It is hard đồ sộ say, đồ sộ be sure, by what means and with the help of what sensory terminal organs these perceptions come about.

Where did she die and by what means did the deceased come đồ sộ her death?

In particular, it matters how you go about balancing it: how fast, and by what means.

In what way does using bluetooth increase concentration while using phone rather phàn nàn handheld.

It is difficult đồ sộ predict which patient will respond in what way đồ sộ the treatment.

Xem thêm: based in hanoi là gì

Economists and bankers are not able đồ sộ always know when đồ sộ intervene, in what way, and in what manner.

And if ví, in what way is the disease transmitted?

In what way does this proposed treaty benefit the 97% of us?