well qualified là gì

Thành viên góp phần sát nhất

 • minhnguyet03

 • thinhsun

 • laylababy592003

 • put one over on sb: = vĩ đại trick someone: lừa dối

  • He'd tried vĩ đại put one over on the tax office and got found out
  • anh tớ cố xí gạt phòng ban thuế và rồi bị phân phát hiện
 • fill in for somebody: (v) thay cho thế điểm cho tới ai đó

  • If you go now, I'll fill in for you
  • Nếu chúng ta lên đường giờ đây, tôi tiếp tục thế điểm của người tiêu dùng
 • feel lượt thích + something/ doing something: thấy quí ...

  • I feel lượt thích going vĩ đại get ice cream, want vĩ đại come?
  • Tôi cảm nhận thấy quí lên đường nhằm ăn kem, mình thích lên đường nằm trong chứ ?
 • well-qualified (to tự something): (adj) : đem chuyên môn cao, đem tay nghề ngỗng vững vàng vàng

  • Ken has more than vãn ten years of experience in photography behind him, so sánh he is well qualified vĩ đại offer advice.
  • Ken đem rộng lớn chục năm tay nghề nhập nhiếp hình ảnh đàng sau, nên ông đem tay nghề ngỗng vững vàng vàng nhằm hỗ trợ câu nói. khuyên
  • He seems well qualified for the job
  • Ông nhượng bộ như cũng đầy đủ chi phí chuẩn chỉnh cho những việc làm
 • impersonal: nhân cơ hội con cái người

  • kindness is a need vĩ đại be appreciated personality
  • tốt bụng là một trong những nhân cơ hội cần phải trân trọng
  • words, folk songs, proverbs about human personality are all very focused
  • những câu nói. phát biểu,ca dao ,châm ngôn nói tới nhân cơ hội quả đât tôi thường rất chú trọng
  • Today we are participating in the contest is how the human personality and vĩ đại tự good is told what vĩ đại do?
  • hôm ni bọn chúng em được nhập cuộc cuộc đua thế này là nhân cơ hội quả đât và cho thấy thêm cần thiết thực hiện chất lượng thì cần thực hiện gì?
 • best friend: bạn thân

  • desire is not met or the rich later talking vĩ đại each other we are still close friends thu83 offline mistresses. bemoonmin.Yeu their offline friends forever 2 more
  • mong là trong tương lai giù ko bắt gặp hoặc thủ thỉ cùng nhau tất cả chúng ta vẫn chính là bạn tri kỷ nhé nhân tình nhí thu83. bản thân mãi là chúng ta nhé bemoonmin.Yếu 2 người nhiều
 • trying awareness: cố gắng nhận thức

  • I try vĩ đại realize his mistake, but why I did not do
  • tôi nỗ lực trí tuệ lỗi sai của tôi tuy nhiên vì sao tôi lại ko thực hiện được
 • find out: tìm

  • Where did you find out the information about this film?
  • Bạn tiếp tục lần hiểu những vấn đề về bộ phim truyền hình này ở điểm nào?
 • good at study: học giỏi

  • you did well
  • bạn học tập vô cùng giỏi
 • Healthy fun: Vui nghịch tặc lành lặn mạnh

  • School is where healthy fun
  • Trường học tập là điểm sung sướng nghịch tặc lành lặn mạnh
 • to prettify: tô điểm, thực hiện giáng

  • the old mansions are being prettified as holiday homes
  • những dinh thự thự cũ đang rất được điểm tô trở nên những ngôi nhà ngủ mát
 • tobe+ too+ adj+ (for O)+ vĩ đại V: quá đầy đủ (cho ai đó) nhằm thực hiện gì

  • The water is too hot for him vĩ đại drink
  • Nước là vượt lên trước rét cho tới anh ấy nhằm uống
 • tobe/ tobe not+ (adj)+ enough+ (Noun)+ (for O)+ vĩ đại V: đủ/ ko đầy đủ đồ vật gi (cho ai đó) nhằm thực hiện gì

  • She is old enough vĩ đại go vĩ đại school
  • Cô ấy đầy đủ tuổi hạc nhằm cho tới ngôi trường
 • have enough sth vĩ đại go round: có đầy đủ đồ vật gi nhằm phân phân phát cho từng người

  • Do you have enough oranges vĩ đại go round?
  • Bạn đem đầy đủ số cam nhằm phân phân phát cho từng người không?
 • that is zebra: đó là con cái ngựa vằn

  • zebra
  • con ngựa vằn