vice chairman là gì

Các ví dụ của vice chairman

vice chairman

Bạn đang xem: vice chairman là gì

Prison units are individually controlled by a local chairman and vice chairman.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

He was also appointed as vice chairman for the education reforms council.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

He continues to lớn serve as vice chairman of the school's board of trustees.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

He served as vice chairman and president of the company.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

He was vice chairman from 1905 to lớn 1909 and chairman from 1909 to lớn 1915, and was later appointed honorary thành viên of the club.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

Xem thêm: cont. là gì

He was also vice chairman of the foundation board.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

Executive vice chairman are usually "not" necessarily be on the board of directors.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

The next step is the selection of a president or chairman of the meeting, sometimes also with a vice chairman.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

The 16 members function under the leadership of a chairman and a vice chairman elected by the membership for a term of four years.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

The chairman and vice chairman are chosen for two year terms by the entire legislature.

Từ

Wikipedia

Xem thêm: money tiếng anh là gì

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má quy tắc của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những mái ấm cho phép.

C1