tons là gì

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều tons

(viết tắt) tn tấn ( Anh, Mỹ)
long ton; gross ton
tấn Anh ( 1016 kg)
metric ton
tấn ( 1000 kg)
short ton; net ton
tấn Mỹ ( 907, 2 kg)
Đơn vị dung tích của vật tư (nhất là 40 phút khối gỗ)
(hàng hải) đơn vị chức năng đo kích thước của con cái tàu ( 1 ton = 100 phút khối)
(hàng hải) đơn vị chức năng đo con số sản phẩm một con cái tàu rất có thể chở ( 1 ton = 40 phút khối)
( số nhiều) (thông tục) nhiều, con số lớn
tons of people
rất nhiều người
I have asked him tons of times
tôi đang được chất vấn nó thật nhiều lần
(nghĩa bóng) vận tốc 100 dặm Anh/giờ; đồng 100 bảng Anh
do a/the ton
lái xe pháo ở vận tốc 100 dặm/giờ hoặc thời gian nhanh hơn
come down on somebody lượt thích a ton of bricks
(thông tục) chỉ trích, trừng trị ai vị sức khỏe, vị bạo lực

Chuyên ngành

Xây dựng

tấn, ton (đơn vị trọng vận chuyển của tàu bè)

Cơ - Điện tử

Tấn (đơn vị đo khối lượng)

Điện lạnh

tấn Anh (1, 016 tấn)
tấn Mỹ (0, 907 tấn)

Kỹ thuật công cộng

tôn lạnh
tấn dài
tấn hệ mét
tấn lạnh
tấn thô

Kinh tế

$100 triệu

Giải quí VN: Biệt ngữ của những người kinh doanh đầu tư và chứng khoán tức là $100 triệu dollars.

tấn
Tấn (=2204, 6 Ib)

Bạn đang xem: tons là gì

tonnô trọng vận chuyển (đơn vị quốc tế về dung tích tàu thuyền, = 2, 83m3)

Xem thêm: derivation là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ