told là gì

Tiếng Anh[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

told ngoại động kể từ quá khứ của tell

Xem thêm: cove là gì

Bạn đang xem: told là gì

 1. Nói, trình bày với, trình bày lên, thổ lộ.
  to tell the truth — trình bày sự thật
  to tell someone something — trình bày với ai điều gì
 2. Nói cho biết thêm, bảo.
  we are told that... — người tao trình bày với Shop chúng tôi rằng..., người tao bảo Shop chúng tôi rằng...
 3. Chỉ cho tới, cho biết thêm.
  to tell the way — đi đường cho
  to tell the time — chỉ giờ
 4. Biểu thị, biểu lộ, tỏ.
  her face told her joy — đường nét mặt mũi cô tao biểu lộ nỗi hí hửng mừng
 5. Kể, thuật lại.
  to tell a story — kể một câu chuyện
 6. Xác ấn định, phân biệt.
  to tell the difference — xác lập sự không giống nhau
  to tell right from wrong — phân biệt cần trái
 7. Khẳng ấn định, quả quyết.
  I can tell you it's not easy — tôi xác minh với anh cái cơ rất khó đâu
 8. Biết.
  tell him đồ sộ come — bảo nó đến
 9. Tiết lộ, phát hiện.
  to tell a secret — bật mí một điều túng thiếu mật
 10. Đếm, phiên.
  to tell the votes — kiểm phiếu
  to tell one's beads — phiên tràng hạt
  all told — toàn bộ, cả thảy

Nội động từ[sửa]

told nội động từ

 1. Nói về.
 2. Ảnh tận hưởng cho tới, đem thành phẩm.
  it tells upon his health — vấn đề đó tác động cho tới mức độ khoẻ của anh ý ta

Thành ngữ[sửa]

 • to tell against: Làm bệnh ngăn chặn, trình bày điều ngăn chặn.
 • to tell off:
  1. Định, lựa chọn, lựa; cắt cử.
  2. (Thông tục) Nói trực tiếp vô mặt mũi, rầy la, kể tội.
 • to tell on:
  1. Làm mệt nhọc, thực hiện kiệt mức độ.
  2. (Thông tục) Mách.
 • to tell over: Đếm.
 • to get told off: Bị sỉ nhục, bị nhiếc mắng.
 • to tell the tale: (Từ lóng) Bịa đi ra một mẩu chuyện xứng đáng thương nhằm thực hiện động lòng.
 • to tell the world: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Công tía, xác minh.
 • you are telling me: (Từ lóng) Thôi tôi tiếp tục biết quá rồi.

Tham khảo[sửa]

 • "told". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)