tôi đọc tiếng anh là gì

Bản dịch

Tôi e rằng tôi nên phiền ông/bà dời lịch bịa đặt chỗ/đặt chống của tôi kể từ... sang trọng...

expand_more I am afraid I must ask you vĩ đại alter my booking from…to…

Bạn đang xem: tôi đọc tiếng anh là gì

Tôi e rằng tôi nên diệt lịch hứa của tất cả chúng ta vào trong ngày mai.

I'm afraid I have vĩ đại cancel our appointment for tomorrow.

., tôi e rằng tôi nên diệt cuộc hứa của tất cả chúng ta.

Owing to…, I'm afraid I have vĩ đại cancel our appointment.

Tôi e rằng tôi nên phiền ông/bà dời lịch bịa đặt chỗ/đặt chống của tôi kể từ... sang trọng...

expand_more I am afraid I must ask you vĩ đại alter my booking from…to…

Tôi e rằng tôi nên diệt lịch hứa của tất cả chúng ta vào trong ngày mai.

I'm afraid I have vĩ đại cancel our appointment for tomorrow.

., tôi e rằng tôi nên diệt cuộc hứa của tất cả chúng ta.

Owing to…, I'm afraid I have vĩ đại cancel our appointment.

Tình trạng hôn nhân gia đình của tôi là ________

expand_more My marital status is ___________.

Tôi mong muốn thay cho thay đổi _______ bên trên vì như thế tài xế của tôi.

I would lượt thích vĩ đại change the ____________on my driving license.

Thu nhập hằng năm vừa qua thuế của tôi là ________.

My gross annual income is ______.

Nếu chúng tôi rất có thể tương hỗ được gì cho tới ông/bà, van hãy cho tới chúng tôi biết.

expand_more If we can be of any further assistance, please let us know.

Chúng tôi vô nằm trong hàm ơn nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ thêm thắt vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Khi thao tác làm việc bên trên doanh nghiệp lớn chúng tôi, cậu ấy / cô ấy đảm nhiệm tầm quan trọng... với những trách móc nhiệm sau:...

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi ko thể ship hàng cho đến...

expand_more Unfortunately, we must inform you that we are not able vĩ đại deliver the goods until…

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi vẫn đặt mua của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry vĩ đại inform you that we have already placed the order elsewhere.

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi tiếp tục phải kê mặt hàng của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry vĩ đại inform you that we have vĩ đại place our order elsewhere.

Nếu chúng tôi rất có thể tương hỗ được gì cho tới ông/bà, van hãy cho tới chúng tôi biết.

expand_more If we can be of any further assistance, please let us know.

Chúng tôi vô nằm trong hàm ơn nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ thêm thắt vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Khi thao tác làm việc bên trên doanh nghiệp lớn chúng tôi, cậu ấy / cô ấy đảm nhiệm tầm quan trọng... với những trách móc nhiệm sau:...

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi ko thể ship hàng cho đến...

expand_more Unfortunately, we must inform you that we are not able vĩ đại deliver the goods until…

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi vẫn đặt mua của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry vĩ đại inform you that we have already placed the order elsewhere.

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng chúng tôi tiếp tục phải kê mặt hàng của doanh nghiệp lớn không giống.

Xem thêm: conveyor là gì

We are sorry vĩ đại inform you that we have vĩ đại place our order elsewhere.

Ví dụ về phong thái dùng

Tôi biết... kể từ..., Lúc cậu/cô ấy nhập cuộc lớp học tập của tôi/ chính thức thao tác làm việc bên trên...

I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began vĩ đại work at… .

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng bọn chúng tôi ko thể ship hàng cho đến...

Unfortunately, we must inform you that we are not able vĩ đại deliver the goods until…

Tôi rất có thể thay đổi trình độ chuyên môn không giống nếu như trình độ chuyên môn lúc này ko phù phù hợp với tôi hoặc không?

Can I transfer vĩ đại another level if the one I am attending is not right for me?

Chúng tôi vô nằm trong hàm ơn nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ thêm thắt vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng bọn chúng tôi vẫn đặt mua của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry vĩ đại inform you that we have already placed the order elsewhere.

Tôi mong muốn đăng kí kì đánh giá về kỹ năng và kiến thức tổng quát mắng về cuộc sống thường ngày ở [đất nước].

I would lượt thích vĩ đại book the test about general knowledge of life in [country].

Chúng tôi van phân tách buồn với việc tổn thất non vĩ đại rộng lớn của anh ý / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Vị trí này là 1 thách thức nhưng mà tôi rất rất ngóng sở hữu thời cơ được phụ trách.

I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward vĩ đại.

Tôi bị không thích hợp với ___ [bụi/lông động vật]. Tại trên đây sở hữu chống nào là phù hợp cho tới tôi không?

I am allergic vĩ đại ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?

., tôi vẫn học/tích lũy/mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức của tớ về nghành...

During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…

Nếu các cụ cần thiết thêm thắt vấn đề gì, van chớ ngần lo ngại liên hệ với tôi.

Should you need any further information, please vì thế not hesitate vĩ đại tương tác u.

Chúng tôi rất rất ngóng ông/bà rất có thể nhanh gọn lẹ giao dịch vô vài ba ngày cho tới.

We would appreciate if you cleared your trương mục within the next few days.

Nếu tôi bị không thích hợp món ăn, thực hiện ơn lấy dung dịch tôi nhằm vô túi/túi áo xống.

I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/bà rất có thể tương tác với tôi qua chuyện thư / tin nhắn.

You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Chúng tôi rất rất sướng lúc nghe đến tin tưởng nhỏ bé trai/bé gái nhà của bạn mới nhất sinh ra. Chúc mừng mái ấm gia đình bạn!

We were delighted vĩ đại hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Tiền trợ cung cấp của tôi sở hữu tác động cho tới quyền lợi và nghĩa vụ của những người nhưng mà tôi che chở không?

Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?

Chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng bọn chúng tôi tiếp tục phải kê mặt hàng của doanh nghiệp lớn không giống.

We are sorry vĩ đại inform you that we have vĩ đại place our order elsewhere.

Chúng tôi van sướng mừng trình làng member tiên tiến nhất của mái ấm gia đình bọn chúng tôi...

We're proud vĩ đại introduce/announce the newest thành viên of our family…

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước việc rời khỏi lên đường đột ngột của con cháu / anh / chị...

Xem thêm: northern light là gì

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Tôi tin tưởng rằng Quý doanh nghiệp lớn nên đặc trưng xem xét... cho tới địa điểm cần thiết tuyển chọn dụng vì như thế...

I believe…should be considered ahead of other candidates because…