tiếng anh trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Bạn đang xem: tiếng anh trong tiếng anh là gì

Chúng tôi xin xỏ phân tách buồn với việc rơi rụng đuối đồ sộ rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi xin xỏ phân tách buồn với việc rơi rụng đuối đồ sộ rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi xin xỏ phân tách buồn với việc rơi rụng đuối đồ sộ rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi xin xỏ phân tách buồn với việc rơi rụng đuối đồ sộ rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi xin xỏ phân tách buồn với việc rơi rụng đuối đồ sộ rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi xin xỏ phân tách buồn với việc rơi rụng đuối đồ sộ rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi xin xỏ phân tách buồn với việc rơi rụng đuối đồ sộ rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

Xem thêm: some time là gì

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi xin xỏ phân tách buồn với việc rơi rụng đuối đồ sộ rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

expand_more brother in law

anh thanh niên ngờ nghệch

naive young man

expand_more brother in law

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúng tôi xin xỏ phân tách buồn với việc rơi rụng đuối đồ sộ rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước sự việc rời khỏi lên đường đột ngột của con cháu / anh / chị...

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Chúng tôi xin xỏ gửi tiếng phân tách buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong mỗi giờ khắc trở ngại này.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em cũng muốn vào trong nhà húp một ly coffe không?

Would you lượt thích đồ sộ come inside for a coffee?

Em/Anh cũng muốn về ngôi nhà anh/em coi phim không?

Would you lượt thích đồ sộ watch a movie at my place?

Cả ngày thời điểm hôm nay anh/em chỉ suy nghĩ cho tới em/anh!

I have been thinking about you all day!

Anh/Em cũng muốn lên đường húp một ly coffe không?

Would you lượt thích đồ sộ go get a coffee?

Anh/Em đem loại áo/váy này rất rất đẹp!

You look beautiful in that dress/shirt!

Em/Anh cũng muốn lên đường nơi khác không?

Do you want đồ sộ go đồ sộ a different party?

Tối ni em/anh tiếp tục kế hoạch gì chưa?

Do you have any plans for tonight?

Nói chuyện với anh/em rất rất vui!

It's been really nice talking đồ sộ you!

Cho anh/em mời mọc em/anh một ly nhé?

May I buy you something đồ sộ drink?

Anh/Em cũng muốn nhảy nằm trong em/anh không?

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

Để anh/em đem em/anh về nhé?

May I walk/drive you home?

Anh thiệt đẹp mắt trai!/Em thiệt (xinh) đẹp!

Xem thêm: reversal là gì

bạn với phát biểu được giờ Anh không?

Bạn với phát biểu được giờ Anh không?

Mình về địa điểm anh/em hoặc địa điểm em/anh?