tiệm net tiếng anh là gì

VIETNAMESE

tiệm net

Bạn đang xem: tiệm net tiếng anh là gì

phòng net, chống game, quán net, quán game, chống máy, điểm truy vấn internet

Tiệm net là 1 mô hình marketing tuy nhiên ngôi nhà chiếm hữu lắp ráp một số trong những PC chắc chắn, đem liên kết mạng internet và tính phí bám theo giờ đùa.

1.

Xem thêm: provisional là gì

Anh ấy quăng quật học tập và tiếp cận tiệm net.

He dropped out of school and went vĩ đại an mạng internet café.

Xem thêm: hard working nghĩa là gì

Ngoài mạng internet café, còn rất có thể dùng những cụm kể từ sau nhằm chỉ tiệm net nè!

- internet shop: I'm at an mạng internet cửa hàng. - Tôi đang được ở tiệm net.

- cybercafé: A cybercafe is a type of business where computers are provided for accessing the mạng internet, playing games, chatting with friends or doing other computer-related tasks. - Cybercafe là 1 mô hình marketing vô cơ PC được cung ứng nhằm truy vấn mạng internet, đùa trò đùa, truyện trò với bạn hữu hoặc tiến hành những việc làm không giống tương quan cho tới PC.