throttle là gì

/θrɔtl/

Thông dụng

Danh từ

Máy kéo chỉ (như) throstle

Chuyên ngành

Xây dựng

bộ tiết lưu, khẩn khoản tiết lưu, cỗ kiểm soát và điều chỉnh, điều chỉnh

Cơ - Điện tử

Bộ tiết lưu, khẩn khoản tiết lưu, cỗ kiểm soát và điều chỉnh, (v) điều chỉnh

Hóa học tập & vật liệu

ống tiết lưu

Kỹ thuật công cộng

bướm ga
at full throttle
với bướm ga cởi trả toàn
throttle (valve) switch
cảm vươn lên là địa điểm bướm ga
throttle linkage
thanh nối cánh bướm ga
throttle position sensor (TPS)
cảm vươn lên là địa điểm bướm ga
throttle return spring
lò xo trả lực bướm ga
throttle shaft or spindle
trục bướm ga
throttle shaft or spindle
trục ngang cánh bướm ga
throttle solenoid
solenoid đẩy bướm ga (điều kiển vắt chừng)
throttle valve
cánh bướm ga
throttle valve
van bướm ga
wide open throttle (WOT)
cánh bướm ga cởi trả toàn
cuộn cản
điều chỉnh
advance throttle
điều chỉnh tiến
throttle body
khung kiểm soát và điều chỉnh van
throttle control
cấu kiểm soát và điều chỉnh tiết lưu (tàu vũ trụ)
throttle control
điều chỉnh tiết lưu
throttle control
sự kiểm soát và điều chỉnh tiết lưu
throttle control lever
cần kiểm soát và điều chỉnh tiết lưu
throttle screw
vít kiểm soát và điều chỉnh tiết lưu (mỏ nhen khí)
bàn giẫm ga
sự tiết lưu
tiết lưu
advance throttle
tăng tiết lưu
butterfly throttle-valve
van tiết lưu
hand throttle control
điều khiển tiết lưu bởi tay
idle throttle stop
cữ khẩn khoản tiết lưu ko tải
injector throttle
van phun tiết lưu
manual operated throttle valve
van tiết lưu vận hành bởi tay
manually operated throttle valve
van tiết lưu (vặn bằng) tay
slide throttle valve
van tiết lưu trượt (máy khá nước)
thermostatic throttle valve
van tiết lưu nhiệt
thermostatic throttle valve
van tiết lưu nhờ tecmostat
throttle back
giảm tiết lưu
throttle boost valve
van tiết lưu tăng áp
throttle control
cấu kiểm soát và điều chỉnh tiết lưu (tàu vũ trụ)
throttle control
điều chỉnh tiết lưu
throttle control
sự kiểm soát và điều chỉnh tiết lưu
throttle control lever
cần kiểm soát và điều chỉnh tiết lưu
throttle control rod
cần tinh chỉnh và điều khiển tiết lưu
throttle dashpot
bộ tách chấn tiết lưu (bộ chế hòa khí)
throttle governor
van tiết lưu
throttle lever
đòn bẩy (van) tiết lưu
throttle lever
tay gạt tiết lưu
throttle needle nozzel
ống phun đem chốt tiết lưu
throttle opening
cửa tiết lưu
throttle plate
cánh tiết lưu
throttle plate
van tiết lưu
throttle screw
vít kiểm soát và điều chỉnh tiết lưu (mỏ nhen khí)
throttle spindle
trục khẩn khoản tiết lưu
throttle stop screw
vít chỉnh khẩn khoản tiết lưu (bộ chế hòa khí)
throttle test
phép đo tiết lưu
throttle valve
van tiết lưu
throttle valve switch
công tắc khẩn khoản tiết lưu
van bướm
throttle valve
van bướm ga
van tiết lưu

Giải quí EN: A choke valve that regulates the flow of steam, gas, or other fuel to tát an engine. Also, throttle valve.

Xem thêm: smackdown là gì

Bạn đang xem: throttle là gì

Giải quí VN: Là khẩn khoản thay đổi kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng của loại gaz hoặc những loại nhiên liệu không giống của mô tơ.

idle throttle stop
cữ khẩn khoản tiết lưu ko tải
manual operated throttle valve
van tiết lưu vận hành bởi tay
manually operated throttle valve
van tiết lưu (vặn bằng) tay
slide throttle valve
van tiết lưu trượt (máy khá nước)
thermostatic throttle valve
van tiết lưu nhiệt
thermostatic throttle valve
van tiết lưu nhờ tecmostat
throttle boost valve
van tiết lưu tăng áp
throttle lever
đòn bẩy (van) tiết lưu
throttle spindle
trục khẩn khoản tiết lưu
throttle stop screw
vít chỉnh khẩn khoản tiết lưu (bộ chế hòa khí)
throttle valve switch
công tắc khẩn khoản tiết lưu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
burke , control , gag , inhibit , silence , smother , stifle , strangle , strangulate , suppress , choke , hold back , hold down , hush , muffle , quench , squelch , accelerator , garrote , gun , suffocate

Từ trái ngược nghĩa