thiếu tiếng anh là gì

Phép dịch "Thiếu" trở thành Tiếng Anh

lack, missing, miss là những bạn dạng dịch tiên phong hàng đầu của "Thiếu" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tom thiếu thốn tài năng nhằm phát triển thành một trình diễn viên. ↔ Tom lacks the talent to lớn be an actor.

 • be without, need, require

  Bạn đang xem: thiếu tiếng anh là gì

  Tom thiếu tài năng nhằm phát triển thành một trình diễn viên.

  Tom lacks the talent to lớn be an actor.

 • Hành lý của tôi bị thiếu.

  My baggage is missing.

 • Hành lý của tôi bị thiếu.

  My baggage is missing.

  • short
  • want
  • fail
  • deficient
  • wanting
  • shortage
  • deficiency
  • inadequate
  • insufficient
  • failing
  • incomplete
  • run short
  • shy
  • to be missing
  • to fail
  • to lack
  • without
  • scarce
  • scanty
  • bankrupt
  • destitute
  • skimpy
  • behindhand
  • privative
  • unfurnished
  • unprovided
  • vacant
  • minus
  • be short of
  • lack to lớn owe
  • lacking
  • unaccounted-for
  • absence
  • scantily
  • be lacking
  • fall short
 • Glosbe

 • Google

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta cần ban trừng trị mang lại những người dân đang được túng thiếu, bất luận chúng ta là bằng hữu của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; xin xỏ coi tăng James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give to lớn those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

Điều này hoàn toàn có thể bao gồm với việc thu canh ty của lễ không ăn không uống, che chở người nghèo đói khó khăn và túng thiếu, nom nom mái ấm hội và khuôn viên mái ấm hội, đáp ứng với tư cơ hội là kẻ fake tin cậy mang lại vị giám trợ trong số cuộc họp Giáo Hội và thực hiện tròn xoe những việc làm chỉ định và hướng dẫn không giống kể từ quản trị group túc số.

This may include gathering fast offerings, caring for the poor and needy, caring for the meetinghouse and grounds, serving as a messenger for the bishop in Church meetings, and fulfilling other assignments from the quorum president.

Những bạn dạng vật này được cho phép nhà giáo đơn giản xác xác định trí của những học viên cần thiết giúp sức nhiều hơn thế vô tiếp thu kiến thức, và tương hỗ kịp lúc khi những em thiếu giấy tờ, ăn mặc quần áo hoặc phương tiện đi lại đi đi lại lại.

These maps allow teachers to easily locate students who need more help with lessons, and provide assistance when they lack books, clothes, or transportation.

Dữ liệu Radar và hình hình ảnh chiếm được kể từ Cassini cũng đã cho chúng ta thấy một số trong những "hình mồm núi lửa", những Đặc điểm hình vòng cung bên trên mặt phẳng Titan hoàn toàn có thể tương quan cho tới xuất xứ va vấp va vấp, tuy nhiên thiếu một số trong những Đặc điểm nhằm xác lập rõ rệt vẹn toàn nhân này.

Radar and Cassini imaging have also revealed "crateriforms", circular features on the surface of Titan that may be impact related, but lack certain features that would make identification certain.

Tôi ngỏ điều nằm trong group sầm uất những thiếu niên sở hữu Chức Tư Tế A Rôn đang được quy tụ bên trên từng toàn cầu cùng theo với phụ vương, ông và những vị chỉ đạo chức tư tế của mình là những người dân đang được nom nom chúng ta.

I direct my comments to lớn the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world and to lớn their fathers, grandfathers, and priesthood leaders who watch over them.

Sinh viên chính thức vô học tập và Shop chúng tôi chính thức thiết kế technology, vì như thế về cơ bạn dạng này cũng đó là những loại đang được thiếu nhằm Shop chúng tôi hoàn toàn có thể kế tiếp việc làm bên trên thực địa.

So students started to lớn flow in, and we started to lớn build technologies, because that's basically what we also needed in order to lớn move forward and go and tự fieldwork.

Tôi chỉ mong muốn bảo rằng tất cả chúng ta đang được vận dụng điều này mang lại thật nhiều yếu tố của thế giới: thay cho thay đổi tỉ lệ thành phần vứt học tập ở giai đoạn học tập đàng, chống đỡ những thói nghiện, tăng sức mạnh thanh thiếu niên, điều trị rối loàn stress hậu lịch sự chấn tự những hoán dụ thời hạn -- thám thính rời khỏi dung dịch trị kì lạ -- tiếp thị cải cách và phát triển vững chắc và bảo đảm, tinh giảm quy trình Phục hồi tác dụng mang lại người mắc bệnh bị nứt hệ chuyển động, quy trình nhưng mà tỉ lệ thành phần vứt cuộc lúc này là 50%, thay cho thay đổi kháng nghị kể từ những kẻ xịn thân phụ quyên sinh, và thay cho thay đổi xung đột mái ấm gia đình khi những vùng thời hạn xung tương khắc.

I just want to lớn say that we are applying this to lớn many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to lớn suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.

Tất cả những điều này là hiện tượng thiếu hụt và không tồn tại sự tồn bên trên thực sự.

All of these are states of lacking and have no real existence.

Tôi vẫn đòi hỏi hàng ngàn thiếu nữ giới share “những điểm thánh thiện” của mình với tôi.

I’ve asked hundreds of young women to lớn share their holy places with mạ.

(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Có lẽ những người dân “ngã lòng” thấy rằng bản thân thiếu mạnh mẽ và chúng ta ko thể băng qua những trở lo ngại trước mặt mày nhưng mà không tồn tại người canh ty.

(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out and that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand.

Xem thêm: scraper là gì

Các em thiếu niên thân thích mến, việc tuân theo đuổi những phép tắc này tiếp tục sẵn sàng những em cho những gửi gắm ước thông thường thờ, việc làm tuyên giáo toàn thời hạn, và hôn nhân gia đình vĩnh cửu.

Young men, obeying these principles will prepare you for temple covenants, full-time missionary service, and eternal marriage.

Có lẽ tựa như một số trong những anh bà bầu, chúng ta tôi vẫn căn vặn thắc mắc thiệt thâm thúy nhưng mà và đã được miêu tả vô bài bác hát của Hội Thiếu Nhi “Cha Thiên Thượng ơi, Cha với thiệt sự hiện lên không?”

My friend, lượt thích perhaps some of you, asked the question so sánh poignantly phrased in the Primary song: “Heavenly Father, are you really there?”

Chàng quay trở lại thấy một thiếu phụ rời khỏi hiệu theo đuổi nường.

He turned and saw a young woman who made a sign for him to lớn follow her.

Cùng theo đuổi xua đuổi một thiếu nữ giới à?

Did yοu chase the same girls?

Thứ thiếu vô không gian, loại tiếp tục mang lại cậu sự đảm bảo.

What it lacks in ambience, it makes up for in security.

Khi con cái bước lịch sự tuổi hạc thiếu niên, làm thế nào bản thân hoàn toàn có thể kế tiếp dậy con những điều thiêng liêng liêng?

How can I continue to lớn teach my children spiritual values as they enter adolescence?

Anh tớ với song bốt domain authority cao, cái quần cao bồi, áo khoác bên ngoài domain authority lâu đời, và một chiếc nón bảo đảm ấn tượng và cặp kính cất cánh hào nhoáng--- và,ko thể thiếu một cái khăn quàng white, nhằm nó cất cánh vô bão táp.

He had high leather boots, jodhpurs, an old leather jacket, a wonderful helmet and those marvelous goggles -- and, inevitably, a white scarf, to lớn flow in the wind.

Đó là một trong người suôn sẻ, chính vì nếu khách hàng thiếu chỉ 2 vần âm vô mặt hàng cơ 2 vần âm vô 3 tỷ vần âm anh tớ tiếp tục giắt 1 căn căn bệnh khiếp gớm: bệnh sơ hóa u nang.

This human is lucky, because if you miss just two letters in this position -- two letters of our three billion -- he will be condemned to a terrible disease: cystic fibrosis.

Tôi cũng thiếu lòng tự động trọng.

I had very little self-respect.

Tôi chào gọi những thiếu nữ giới trưởng thành và cứng cáp của Giáo Hội, bất luận các cô gái đang được ở chỗ nào, hãy suy nghĩ cho tới Hội Phụ Nữ và hiểu được các cô gái đang rất được sử dụng ở cơ, Shop chúng tôi yêu thương mến các cô gái và cùng với nhau, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể với những khoảng thời gian rất ngắn sung sướng.

I invite the young adult women of the Church, wherever you are, to lớn look at Relief Society and know that you are needed there, that we love you, that together we can have a grand time.

Trong những thực trạng nào là những thanh thiếu niên nhiều khi thiếu chân thực so với phụ vương mẹ?

Under what circumstances tự young people sometimes fail to be truthful with their parents?

* Hãy viếng thăm những kẻ nghèo đói khó khăn và túng thiếu, GLGƯ 44:6.

* Visit the poor and needy, D&C 44:6.

Nếu biết cảm thông, thì tất cả chúng ta dễ dàng nhận biết rộng lớn sự nhức lòng nhưng mà bản thân tạo ra cho tất cả những người không giống qua loa điều thưa hoặc hành vi thiếu tâm trí và tất cả chúng ta tiếp tục cảm nhận thấy rất cần được xin xỏ lỗi.

(1 Peter 3:8) If we have fellow feeling, we are more likely to lớn discern the pain we have caused by a thoughtless word or deed and we will be impelled to lớn apologize.

Thiếu giáo viên xuất sắc.

Xem thêm: electricity nghĩa là gì

Poorly qualified teachers.

Sau cơ bà đã từng một việc nhưng mà trước cơ bà vẫn thiếu mạnh mẽ nhằm làm—bà vẫn chào một người bà con cái tiếp thu kiến thức và suy ngẫm về Sách Mặc Môn.

She then did something she had lacked the courage to do—she invited a close relative to lớn study and ponder the Book of Mormon.