text nghĩa là gì

/tɛkst/

Thông dụng

Danh từ

Nguyên văn, nguyên vẹn bạn dạng (của một tư liệu, người sáng tác..)
the full text of the Prime Minister's speech
toàn cỗ nguyên vẹn văn bài xích trình bày của Thủ tướng
a corrupt text
một nguyên vẹn bạn dạng đã biết thành sai lầm (do có khá nhiều lỗi Lúc sao chép)
Bản văn, bài xích hiểu, bài xích khoá
Chủ đề, đề mục, đề tài
to stick to tướng one's text
nắm vững vàng chủ thể, ko rời khỏi ngoài đề
Đoạn trích kể từ kinh thánh (làm chủ thể mang đến bài xích thuyết giáo)
(số nhiều) sách giáo khoa (như) textbook
Chữ viết lách to tướng (như) text-hand

Động từ

nhắn tin

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

câu lệnh

Giải mến VN: Trong ngôn từ xây dựng bậc cao, đó là một sự miêu tả hoàn toàn có thể tạo nên những chỉ mệnh lệnh theo dõi ngôn từ máy, Lúc công tác được thông dịch hoặc biên dịch.

chữ viết

Giải mến VN: Dữ liệu chỉ bao hàm những ký tự động nhập chuẩn chỉnh ASCII, không tồn tại ngẫu nhiên mã quy cơ hội đặc biệt quan trọng này.

Bạn đang xem: text nghĩa là gì

text based (e.g. interface)
dựa bên trên chữ viết

Kỹ thuật công cộng

chữ
ký tự

Giải mến VN: Bất kỳ vần âm, số lượng, vết câu, hoặc ký hiệu này nhưng mà chúng ta cũng có thể tạo nên bên trên màn hình hiển thị bằng phương pháp ấn vào một trong những phím bên trên keyboard. Mỗi ký tự động dùng 1 byte của cục ghi nhớ.

văn bản

Giải mến VN: Dữ liệu chỉ bao hàm những ký tự động nhập chuẩn chỉnh ASCII, không tồn tại ngẫu nhiên mã quy cơ hội đặc biệt quan trọng này.

Xem thêm: space nghĩa là gì

Xem thêm: major tiếng anh là gì

Kinh tế

bản văn
văn bạn dạng (một đơn bảo đảm, một bức năng lượng điện ...)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
argument , body toàn thân , consideration , nội dung , contents , context , document , extract , fundamentals , head , idea , issue , line , lines , main body toàn thân , matter , motify , motive , paragraph , passage , point , quotation , sentence , stanza , subject , theme , thesis , topic , verse , vocabulary , wording , words , assignment , class book , course book , handbook , manual , reader , reference , reference book , required reading , schoolbook , source , syllabus , textbook , workbook , subject matter , motif , pericope , primer

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ