tend là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈtɛnd/
Hoa Kỳ[ˈtɛnd]

Ngoại động từ[sửa]

tend ngoại động từ /ˈtɛnd/

Xem thêm: acquainted with là gì

Bạn đang xem: tend là gì

 1. Trông nom, săn bắn sóc, bảo vệ, siêng nom, lưu giữ gìn.
  to tend a patient — bảo vệ người bệnh
  to tend a garden — siêng nom khu vực vườn
  to tend a machine — coi nom lưu giữ gìn máy móc

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

tend nội động từ /ˈtɛnd/

 1. (+ on, upon) Theo, theo đòi hầu, phục dịch, đáp ứng.
  to tend upon someone — đáp ứng ai
 2. Quay về, xoay về, thiên về, trở về.
 3. Hướng cho tới, nhắm cho tới.
  all their efforts tend đồ sộ the same object — toàn bộ những nỗ lực của bọn chúng đều nằm trong nhằm mục đích cho tới một mục đích
 4. Có khuynh phía.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "tend". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)