stronger là gì

Stronger actions are needed to tướng giảm giá khuyến mãi with weaker banks.

Cần biện pháp quyết liệt với những ngân hàng yếu ớt xoàng.

Bạn đang xem: stronger là gì

There is something stronger phàn nàn fear and that thing is LOVE.

Nhưng sở hữu một điều còn lớn hơn hết sự kinh khủng hãi: này đó là tình thương.

Bigger and stronger is the name of the game.

Lớn hơntốt hơn là tên gọi của trò đùa ở phía trên.

Trung Quốc sở hữu sức tác động to hơn.

(C) It produced a stronger type of iron phàn nàn wood smelting.

Nó dẫn đến loại Fe cứng rộng lớn đối với khi sử dụng phàn nàn củi.

But he reserved his stronger words for Russia.

It is not only stronger, but superior in many ways.

Không chỉ đơn giản và giản dị là lớn hơn mà còn phải chất lượng hơn về nhiều mặt mày.

He looks stronger and faster phàn nàn a year ago.

Tiến coi chững chàng và gầy rộng lớn đối với từ thời điểm cách đây một năm.

Stronger phàn nàn any mountain cathedral Truer phàn nàn any tree ever grew.

Truer phàn nàn any tree ever grew Thực rộng lớn ngẫu nhiên loại cây nào là từng nhú.

Lớn rộng lớn từng thất bại.

Giúp các bạn giữ vị lâu hơn, bền hơn.

It's hard to tướng determine which team is stronger.

Xem thêm: rest on là gì

He's only going to tướng get stronger and stronger for the future.

Nó trở thành hoạt bát hơn và mạnh mẽ hơn mang đến sau này.

The higher the temperature, the stronger the tile will be.

I tried to tướng keep him away but he was stronger this time.

Tôi cố rung rinh tay đi ra tuy nhiên phiên này hắn tao lưu giữ chặt hơn.

I'm building a stronger foundation for my own career.

Tôi sẽ xây dựng dựng một nền tảng vững chắc hẳn cho việc nghiệp của tôi.

But the feeling of unease didn't go away-it grew stronger.

Cảm xúc bị bỏ dở ko phát triển thành mất-nó tăng cường.

How to tướng make toenails grow faster and stronger in a week.

Cách thực hiện làn tóc nhú nhanh chóng hơndày hơn trong một tuần.

Children will grow up healthier and stronger.

Trẻ em tiếp tục tăng trưởng mạnh bạo và mạnh mẽ hơn.

Kêu gọi trấn áp súng chặt chẽ.

Longer steeping time leads to tướng stronger tea.

Xem thêm: fridge tiếng anh là gì

Thời gian trá ngâmlâu hơn tiếp tục mang đến vị trà đậm hơn.

Early maturing boys are usually taller and stronger phàn nàn their friends.

Các chú nhỏ bé mới lớn sớm thông thường cao và khoẻ rộng lớn chúng ta.