sterilization là gì

/¸sterilai´zeiʃən/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống sterilisation

Danh từ

Sự thanh trùng, sự thực hiện tiệt trùng
Sự thực hiện mang đến cằn cỗi
Sự làm mất đi tài năng sinh nở, sự triệt sản, sự thực hiện vô sinh

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

tiệt trùng

Y học

sự triệt sản, sự tiệt trùng

Kỹ thuật cộng đồng

sự khử trùng
hot-air sterilization
sự thanh trùng vị khí nóng
sewage sterilization
sự thanh trùng nước thải
sterilization of water
sự thanh trùng nước
sự tiệt trùng

Kinh tế

cách ly
sterilization policy
chính sách cơ hội ly
niêm chứa chấp vô kho
sự cơ hội ly
sự nhộn nhịp kết
sự niêm chứa chấp vô kho
sự tiệt trùng
cathode-ray sterilization
sự thanh trùng vị tia âm cực
chemical sterilization
sự thanh trùng vị hóa học
cold sterilization
sự thanh trùng vị cách thức lạnh
discontinuous sterilization
sự thanh trùng con gián đoạn
dry-air sterilization
sự thanh trùng vị không gian khô
electron sterilization
sự thanh trùng vị năng lượng điện tử
filtration sterilization
sự thanh trùng vị cách thức lọc
heat sterilization
sự thanh trùng vị nhiệt
high-frequency sterilization
sự thanh trùng vị loại năng lượng điện tần số cao
high-velocity sir sterilization
sự thanh trùng vị loại không gian mạnh
hot-air sterilization
sự thanh trùng băng không gian khô
hydrostatic sterilization
sự thanh trùng vị thủy tinh
in-bottle sterilization
sự thanh trùng vô chai
marginal sterilization
sự thanh trùng ngưỡng
most-heat sterilization
sự thanh trùng vị hơi
pressure sterilization
sự thanh trùng bên dưới áp lực
radiation sterilization
sự thanh trùng vị chiếu xạ
steam sterilization
sự thanh trùng vị hơi
sterilization by irradiation
sự thanh trùng bức xạ
two-stage sterilization
sự thanh trùng nhị bước
ultra-sonic sterilization
sự thanh trùng vị siêu âm
ultra-violet sterilization
sự thanh trùng vị tia rất rất tím
sự vô trùng
trạng thái vô dụng
việc vô hiệu hóa hiệu quả của vàng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Bạn đang xem: sterilization là gì

Xem thêm: take out of là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ