staples là gì

/'steipl/

Thông dụng

Danh từ

Ghim dập (kẹp giấy); đinh cặp, ghim dập (hình chữ U); chão thép rập sách
Ống quấn lưỡi gà (ở kèn ôboa...)

Ngoại động từ

Đóng vì chưng đinh kẹp; đóng góp (sách) vì chưng chão thép rập; gắn, cặp (sách..) vì chưng ghim dập

Danh từ

Sản phẩm hầu hết, món đồ công ty lực
Nguyên vật tư, vật tư ko chế đổi thay, vật tư chính
Yếu tố chính
the staple of conversation
chủ đề câu chuyện
Sợi (tính cho tới phẩm hóa học hoặc chừng dài)
cotton of short staple
bông sợi ngắn

Ngoại động từ

Lựa bám theo sợi, phân loại bám theo sợi (bông, len, sợi...)

Tính từ

Chính, công ty yếu; cơ bản; chuẩn chỉnh mực (sản phẩm)
staple commodities
hàng hoá công ty yếu
staple food
lương thực công ty yếu
staple industries
những ngành công nghiệp công ty yếu

Chuyên ngành

Xây dựng

cái cặp, móc mua sắm, đinh móc, móc, cài

Cơ - Điện tử

Cái cặp, móc mua sắm, đinh móc, kiểu mẫu quai

Cơ khí & công trình

đinh đóng góp sách (hình chữ U)
sản phẩm công ty yếu
vấu tai

Dệt may

xơ ngắn

Hóa học tập & vật liệu

sản phẩm chính

Kỹ thuật cộng đồng

bột
cái kẹp
khung gối tựa
đinh đĩa
đinh đỉa
đinh kẹp
đinh móc
fencing staple
đinh móc (đóng) sản phẩm rào
staple gun
súng phun đinh móc
nguyên liệu
má kẹp
móc
móc cài
quai
tay cửa
vòng

Kinh tế

cài vì chưng ghim mua sắm giấy
cái mua sắm giấy
chủ yếu
cơ bản
danh sản (của một vùng...)
đinh cặp giấy tờ hình chữ U
đinh cặp sách
đóng (nhiều tờ giấy tờ lại) vì chưng đinh kẹp
ghim cặp giấy
nguyên liệu
nguyên liệu chính
sản phẩm chính
sản phẩm công ty yếu
sự mạng vì chưng vòng sắt
thổ sản

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
chief , essential , fundamental , important , in demand , key , main , popular , predominant , primary , principal , standard , basic , commodity , core , fasten , fastener , fiber , foundation , goods , item , necessary , resource , rice

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: staples là gì

Xem thêm: disband là gì

NHÀ TÀI TRỢ