stabilizer là gì

/,steibəlai'zei∫n/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống stabilisation

Danh từ

Sự thực hiện mang đến ổn định định

Chuyên ngành

Toán & tin

sự thực hiện ổn định định

Môi trường

Sự ổn định định
Sự fake hóa những hoạt hóa học cơ học nhập bùn trở nên hóa học trơ vô sợ hãi.

Cơ - Điện tử

Sự ổn định ấn định, sự gia cố

Hóa học tập & vật liệu

sự ổn định định

Giải mến EN: The process of making or becoming stable; specific uses include:a petroleum-refinery process that removes dissolved gases from liquid hydrocarbons by fractional distillation, thereby reducing the vapor pressure. Giải mến VN: Một tiến độ thực hiện ổn định ấn định, dùng trong những ngôi trường hợp: thanh lọc dầu, vô hiệu khí hòa tan kể từ hydrocarbons lỏng bằng phương pháp phân tách phân đoạn, bởi vậy hạn chế áp lực nặng nề cất cánh khá.

Bạn đang xem: stabilizer là gì

slope stabilization
sự ổn định ấn định sườn dốc

Xây dựng

sự ổn định ấn định hóa

Đo lường & điều khiển

sự thực hiện mang đến ổn định định

Giải mến EN: The process of making or becoming stable. Giải mến VN: Quy trình thực hiện ổn định ấn định.

Xem thêm: attractive nghĩa là gì

Xem thêm: space nghĩa là gì

Điện lạnh

sự thực hiện ổn định ấn định (vật liệu từ)

Kỹ thuật cộng đồng

gia cố
ổn định
aerobic sludge stabilization
sự ổn định ấn định bùn ưa khí
attitude stabilization
sự ổn định ấn định định hướng
base stabilization
sự ổn định ấn định nền
cold stabilization
ổn ấn định lạnh
cold stabilization
sự (làm) ổn định ấn định lạnh
corona stabilization
ổn ấn định năng lượng điện hoa
current stabilization
sự ổn định ấn định dòng
Dynamic Impedance Stabilization (DIS)
ổn ấn định trở kháng động
frequency stabilization
sự ổn định ấn định tần số
gasoline stabilization process
phương pháp ổn định ấn định xăng
gasoline stabilization process
quá trình ổn định ấn định xăng
gravity gradient stabilization
sự ổn định ấn định vị trọng lực
gravity gradient stabilization
sự ổn định ấn định građien trọng lực
gyro stabilization
sự ổn định ấn định con cái quay
gyro stabilization
sự ổn định ấn định hồi chuyển
image stabilization
sự ổn định đánh giá ảnh
index of stabilization
chỉ số ổn định định
lateral stabilization of suspended structures
sự ổn định ấn định ngang kết cấu treo
radial stabilization of suspended structures
sự ổn định lý thuyết tâm (các) kết cấu treo
roadbed stabilization
ổn ấn định nền đường
slope stabilization
sự ổn định ấn định sườn dốc
slope stabilization
việc ổn định ấn định tớ luy
sludge stabilization
sự thực hiện ổn định ấn định bùn
soil stabilization
ổn ấn định đất
soil stabilization
sự ổn định ấn định của đất
soil stabilization
sự ổn định ấn định đất
spin stabilization
sự ổn định ấn định quay
stabilization basin
bể ổn định định
stabilization column
tháp ổn định định
stabilization device
thiết bị ổn định định
stabilization factor
hệ số ổn định ấn định hóa
stabilization fund
quỹ ổn định định
stabilization of effluent
tính ổn định ấn định của nước thải
stabilization of suspended structures
sự ổn định ấn định (các) kết cấu treo
stabilization policy
chính sách ổn định định
stabilization pond
bể thực hiện ổn định định
stabilization pond
hố lưu giữ ổn định định
stabilization process
quá trình ổn định ấn định (phim ảnh)
stabilization rail
ray thực hiện ổn định định
stabilization technique
phương pháp thực hiện ổn định định
structural stabilization
sự ổn định ấn định kết cấu
sway stabilization
sự ổn định ấn định nhấp lên xuống lư
temperature stabilization
sự ổn định ấn định nhiệt độ độ
three-axis stabilization
sự thực hiện ổn định ấn định phụ thân trục (tàu vũ trụ)
transverse stabilization of suspended structure
độ ổn định ấn định ngang (các) kết cấu treo
voltage stabilization
ổn ấn định năng lượng điện áp
voltage stabilization
sự ổn định ấn định năng lượng điện áp
sự cố định
sự điều hòa
sự gia cố
sự gia cố đất
sự thực hiện ổn định định
cold stabilization
sự (làm) ổn định ấn định lạnh
sludge stabilization
sự thực hiện ổn định ấn định bùn
three-axis stabilization
sự thực hiện ổn định ấn định phụ thân trục (tàu vũ trụ)

Kinh tế

sự thực hiện điều hòa
sự ổn định định
beer stabilization
sự ổn định ấn định bia
cloud stabilization
sự ổn định ấn định cặn
currency stabilization
sự ổn định ấn định chi phí tệ
heat stabilization
sự ổn định ấn định nhiệt
infra-red stabilization
sự ổn định ấn định vị tia hồng ngoại
price stabilization
sự ổn định định vị cả (ngoại hối)
stabilization of (the) currency
sự ổn định ấn định hóa chi phí tệ
stabilization of currency
sự ổn định ấn định hóa chi phí tệ
stabilization of price
sự ổn định định vị cả, vật giá

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ