sieve là gì

/siv/

Thông dụng

Danh từ

Cái giần, kiểu mẫu sàng, kiểu mẫu rây
Người hoặc thân phụ hoa; người hoặc hở chuyện

Ngoại động từ

Giần, sàng, rây

Hình Thái Từ

  • Ved : Sieved
  • Ving: Sieving

Chuyên ngành

Toán & tin

sàng
sieve of Eratoshenes
sàng Eratoxten

Cơ - Điện tử

Cái sàng, máy sàng, (v) sàng, rây

Cái sàng, máy sàng, (v) sàng, rây

Xây dựng

cái thanh lọc sàng

Kỹ thuật công cộng

bộ lọc
chọn lọc
lọc
lưới hút
máy sàng
phân loại (quặng)
rây
sàng
close-meshed sieve
sàng lỗ nhỏ
close-meshed sieve
sàng mịn
coarse sieve
sàng lỗ to
coarse sieve
sàng thưa
earthenware sieve
sàng gốm
Eratosthenes sieve
sàng Eratosthenes
jig sieve
sàng lọc
material passing a test sieve
vật liệu lọt qua chuyện sàng thí nghiệm
material retained on sieve
vật liệu sót lại bên trên sàng
residue on sieve
phần sót lại bên trên sàng
sand sieve
sàng cát
shaking sieve
sàng rung
sieve analysis
phân tích vì thế sàng
Sieve Analysis
phân tích qua chuyện sàng
sieve analysis
sự phân tách (cỡ hạt) qua chuyện sàng
sieve analysis
sự phân tách vì thế sàng
sieve analysis curve
đường cong phân tách (cỡ hạt) qua chuyện sàng
sieve analysis method
phương pháp sàng (phân tích)
sieve bolter
máy sàng
sieve bottom
đáy sàng
sieve curve
đường cong phân tách (cỡ hạt) qua chuyện sàng
sieve diameter
đường kính lỗ sàng
sieve disgnation
loại sàng
sieve fraction
phần qua chuyện sàng
sieve fraction
sàng nhỏ hơn
sieve grate
vỉ sàng
sieve mesh
lỗ sàng
sieve mesh
mắt lưới sàng
sieve mesh
mắt sàng
sieve number
cỡ sàng
sieve number
số hiệu sàng
sieve of Eratosthenes
sàng Eratoxten
sieve plate
đáy sàng
sieve plate
đĩa sàng
sieve residue
phần sót lại bên trên sàng
sieve residue
phần ko lọt qua chuyện sàng
sieve shaker
bộ lắc sàng
sieve shaker
sàng lắc
sieve shaker
sàng rung
sieve size
kích thước lỗ sàng
sieve table
bàn sàng
sieve test
thí nghiệm phân tách (cỡ hạt) qua chuyện sàng
sieve tray
đáy sàng
sieve with polyhedral drum
sàng thừng với chống tảo nhiều mặt
sieve-table sheet-forming machine
máy tạo ra tấm sàng lưới mặt
square mesh sieve
sàng lỗ vuông
standard sieve
sàng tiêu xài chuẩn
swing sieve
sàng lắc
swing sieve
sàng rung
swinging sieve
sàng chắc
swinging sieve
sàng rung
vibrating sieve
sàng rung

Kinh tế

sàng
brush sieve
sàng bàn chải
close-meshed sieve
sàng đôi mắt nhỏ
cloth sieve
sàng vải
coarse sieve
sàng đôi mắt to
cube and pellet sieve
sàng phân tử to
dockage sieve
sàng tạp chât
fine sieve
sàng đôi mắt nhỏ
fixed sieve
sàng cố định
flat sieve
sàng phẳng
flouring sieve
sàng hột
grading sieve
sàng phân loại
grain sieve
sàng hạt
grain testing sieve
sàng phân tử thí nghiệm
hair sieve
sàng sợi
head sieve
sàng tiếp nhận
inclined sieve
sàng nghiêng
level sieve
sàng ở ngang
meshed sieve
sàng đôi mắt lõm
oscillating sieve
sàng lắc
oscillating sieve
sàng rung
purifier sieve
sàng gió
reciprocating sieve
sàng lắc
rectangular perforation sieve
sàng lỗ hình chữ nhật
revolving sieve
sàng quay
revolving sieve
sàng xoay
rotary sieve
sàng quay
rotary sieve
sàng tròn
rotating cylinder sieve
sàng quay
rotating cylinder sieve
sàng xoay
sand sieve
sàng cát
scalping sieve
sàng tiếp liệu
scalping sieve
sàng tiếp nhận
separating sieve
sàng phân loại
shaking sieve
sàng lắc
shaking sieve
sàng rung
shaking sieve sifter
sàng tự động cân nặng bằng
sieve cleaning mechanism
cơ cấu rửa sạch sàng
sieve residue
phần ko lọt sàng
sieve rim
vành sàng
sieve rung
sàng rung
sieve support
hệ thống sàng treo
sieve test
sự phân tách vì thế sàng
stationary sieve
sàng cố định
tails sieve
sàng cuối
testing sieve
sàng nhằm phân tích
testing sieve
sàng nhập chống thí nghiệm
top sieve
sàng tiếp nhận
upper sieve
sàng tiếp nhận
vibrating sieve
sàng lắc
vibrating sieve
sàng rung

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
basket , bolt , bolter , colander , filter , mesh , riddle , screen , separate , sift , sifter , strain , strainer , tammis , tammy