secured là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /sə.ˈkjʊr/
Hoa Kỳ[sə.ˈkjʊr]

Tính từ[sửa]

secure /sə.ˈkjʊr/

Xem thêm: take out of là gì

Bạn đang xem: secured là gì

 1. Chắc chắn, đảm bảo an toàn.
  to be secure of victory — chắc chắn rằng thắng
  a secure future — một sau này bảo đảm
  to be secure against attack — đảm bảo an toàn ko kinh sợ bị tấn công
 2. An toàn, chắc chắn, vững chãi, dĩ nhiên.
  a secure retreat — điểm trốn rời an toàn
  a secure grasp — cái tóm chặt
 3. (Thường) Vị ngữ) giam cầm ở một điểm chắc chắn rằng, buộc chặt, thắt chặt, đóng góp chặt.
  to have somebody secure — lưu giữ ai ở một điểm dĩ nhiên chắn
  the bundle is secure — cái gói được buộc chặt

Ngoại động từ[sửa]

secure ngoại động từ /sə.ˈkjʊr/

 1. Làm chắc chắn, gia tăng.
  to secure a town with wall — xây tường trở nên nhằm gia tăng trở nên phố
 2. Giam lưu giữ nhập điểm chắc chắn rằng.
  to secure prisoners — giam cầm tù nhân nhập điểm dĩ nhiên chắn
 3. Thắt, cặp (động mạch), buộc chặt, đóng góp chặt, thắt chặt.
 4. (Quân sự) Cặp (súng bên dưới nách mang đến không bị mưa ướt).
 5. Bảo đảm.
  loan secured on landed property — chi phí cho vay vốn đem sản nghiệp khu đất đai bảo đảm
 6. Chiếm được, tìm kiếm ra, đạt được.
  to secure front places — thu được ghế trên
  to secure one's ends — đạt được mục đích
  to secure a good collaborator — tìm kiếm ra người hiệp tác tốt

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "secure". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)