scaling là gì

/ˈskeɪlɪŋ/

Thông dụng

Danh từ

Sự xác lập tỷ xích
Sự lập thang
Sự đóng góp cặn
Sự tiến công cặn
Sự tróc vảy
Sự kiểm điểm gộp

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

chia tỉ lệ

Giải quí VN: Trong hình họa trình trình diễn, đấy là sự kiểm soát và điều chỉnh trục nó (trục giá chỉ trị) được lựa chọn vị lịch trình, sao cho những ngăn cách về tài liệu được rõ nét. Hầu không còn những lịch trình hình họa reviews đều sở hữu tài năng phân tách thang tỉ trọng bên trên trục nó, tuy nhiên thang cơ rất có thể ko vừa lòng. thay đổi thang tỉ trọng thủ công tiếp tục cho tới sản phẩm chất lượng rộng lớn.

chia tỷ lệ
chọn thang tỉ lệ

Giải quí VN: Trong hình họa trình trình diễn, đấy là sự kiểm soát và điều chỉnh trục nó (trục giá chỉ trị) được lựa chọn vị lịch trình, sao cho những ngăn cách về tài liệu được rõ nét. Hầu không còn những lịch trình hình họa reviews đều sở hữu tài năng phân tách thang tỉ trọng bên trên trục nó, tuy nhiên thang cơ rất có thể ko vừa lòng. thay đổi thang tỉ trọng thủ công tiếp tục cho tới sản phẩm chất lượng rộng lớn.

Bạn đang xem: scaling là gì

chọn thang tỷ lệ
phóng to tướng thu nhỏ

Giải quí VN: Ví dụ là tài năng phóng to tướng thu nhỏ hình vẽ.

Xây dựng

sự bóc tách trở thành lớp
sự bong theo đòi lớp
sự tróc trở thành từng miếng (bê tông)
sự tróc vảy (sơn)

Y học

sự kiểm điểm gộp lại
sự lấy cao răng

Kỹ thuật cộng đồng

sự bóc tách vỏ
sự kiểm điểm gộp
sự lăm le tỷ lệ
scaling a spring
sự lăm le tỷ trọng lò xo

Xem thêm: then nghĩa là gì

Xem thêm: assisted là gì

sự lập thang đo

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ