sac là gì

Từ điển ngỏ Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thám thính kiếm

Bạn đang xem: sac là gì

Tiếng Anh[sửa]

Từ ghi chép tắt[sửa]

  1. Viết tắt của
w:saeclum ante Christum

Danh từ[sửa]

SAC (số nhiều SACs)

  1. (quân sự) Viết tắt của senior aircraftman.

Danh kể từ riêng[sửa]

SAC

  1. (thể thao) Viết tắt của Sacramento
  2. (quân sự) Viết tắt của Strategic Air Command.

Từ liên hệ[sửa]

(Strategic Air Command):

Xem thêm: honor roll là gì

  • MAC (Military Airlift Command)
  • TAC (Tactical Air Command)

Xem thêm[sửa]

  • Strategic Air Command bên trên Wikipedia
  • senior aircraftman bên trên Wikipedia
  • ACS, ACs, ASC, CAS, CSA, Cas., SCA, a/cs, acs

Tiếng Bồ Đào Nha[sửa]

Từ ghi chép tắt[sửa]

SAC

Xem thêm: contribute to là gì

  1. Viết tắt của serviço de atendimento ao cliente (dịch vụ chở che khách hàng hàng; mối liên hệ với khách hàng hàng)

Lấy kể từ “https://beats.vn/w/index.php?title=SAC&oldid=2130944”