round up là gì

Công cụ cá nhân
 • Toán & tin tưởng

  làm tròn trĩnh lên

  Kỹ thuật công cộng

  làm tròn
  round up function
  hàm thực hiện tròn trĩnh lên
  to round up
  làm tròn trĩnh lên

  Kinh tế

  gộp lại
  họp lại
  tăng lên mang lại tròn trĩnh số
  tập họp

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  assemble , bring in , bring together , cluster , drive , group , herd , marshal , muster , rally , round

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: round up là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: chồn tiếng anh là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;