risk taker là gì


Popular American Idioms # 88

Thành ngữ Mỹ thông dụng: a risk taker/between the devil and the deep xanh xao sea

Bạn đang xem: risk taker là gì

Kính kính chào quí vị thính fake. Xin chào quý khách theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 88 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách móc.

The two idioms we’re learning today are A RISK TAKER and BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA.

Trong bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay, nhì trở nên ngữ tao học tập là A RISK TAKER và BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA.

In every society, there are different types of people. Even in our families, we see this fact. In the Norton’s family, the difference is really noticeable. Jack is easy-going and simple; he goes to tướng work, drives a rather cheap siêu xe, buys reasonably-priced clothes. His brother Gary, on the contrary, is extravagant; he shops for expensive items such as the newest I-phone, the most costly clothes and he treasures his top-of-the-line Mercedes.

Trong từng xã hội đều cò những loại người không giống nhau. Ngay trong những mái ấm gia đình tao cũng thấy sự khiếu nại này. Ta thấy rõ rệt sự khác lạ vô mái ấm gia đình các cụ Norton. Jack đơn giản và dễ dàng sung sướng. Em của Jack, Gary thì khác hoàn toàn. Cậu tao xa cách xỉ, sắm sửa những loại cực kỳ cao giá như loại I-phone tiên tiến nhất, ăn mặc quần áo vướng nhất và cậu tao quí con xe Mercedes thượng hạng của cậu.

MIKE: Mai Lan, Jack has invited us to tướng dinner this Saturday evening. Let’s go. Is that alright with you?

Mai Lan, Jack chào bản thân lên đường ăn cơm trắng chiều loại bẩy. Mình lên đường nhé. Cô thấy được ko ?

MAI LAN: Oh, yes. That will be fun. Jack’s really nice. We enjoy being with him, don’t we?

Ồ, được. Ta tiếp tục hí hửng cơ. Jack thiệt xinh đẹp. Gập mặt mày Jack là bản thân hí hửng, đúng không nào ?

MIKE: Do you know his brother Gary? He’s ví different from Jack.

Cô biết Gary, em của Jack ko ? Cậu tao khác hoàn toàn.

MAI LAN: Really? In what way is he different?

Thực à ? Cậu tao không giống thế nào ?

MIKE: Gary is not simple lượt thích Jack. He’s material-minded, he goes for expensive things, such as costly suits, shoes, hi-tech items and cars.

Gary ko giản dị như Jack. Anh tao quí vật hóa học, anh sắm sửa những loại cao giá, ăn mặc quần áo, giầy dép, khí cụ và xe pháo tương đối.

MAI LAN: How can he afford to tướng be ví extravagant?

Anh xoay sở thế nào là nhằm nhưng mà xa cách xỉ thế ?

MIKE: That’s the issue.

Vấn đề là cơ.

MAI LAN: I don’t see how a person with an average job can have money to tướng live lượt thích him.

Tôi thiếu hiểu biết nhiều làm thế nào một người thực hiện việc làm tầm nhưng mà rất có thể với chi phí nhằm nhưng mà sinh sống như cậu này.

MIKE: Gary is a risk taker!

Gary là một trong risk taker.

MAI LAN: A risk taker? That’s one who takes risk, right?

A risk taker ? Đó là một trong người quí liều mạng lĩnh, nên ko ?

MIKE: A risk R-I-S-K taker T-A-K-E-R is willing to tướng bởi things that involves danger in order to tướng achieve a goal.

A risk R-I-S-K taker T-A-K-E-R sẵn sàng thực hiện những việc rất có thể gian nguy nhằm đạt được mục tiêu của tôi.

MAI LAN: Gary has such expensive taste. He must bởi something risky to tướng earn money to tướng satisfy his desires!

Gary quí toàn những loại cao giá. Cậu tao nên thao tác gì tương đối khiến cho cấn nhằm nhưng mà với chi phí tiêu xài mang đến thỏa ý.

MIKE: You’re ví right.

Cô rằng trúng.

MAI LAN: So what does he bởi besides working at his job which you know?

Vậy cậu tao làm những gì ngoài việc làm thông thường nhưng mà anh biết ?

MIKE: He gambles. He has won some, lost some. At the casino he has met a few people who are his same type.

Anh tao tấn công bạc. Anh và được, đang được thua thiệt. Tại sòng bài bác anh gập một vài người nằm trong loại với anh.

Xem thêm: rest on là gì

MAI LAN: Ah. So he’s doing business with them. Now, that’s a risk taker!

À. Vậy là anh tao kinh doanh với chúng ta. Đúng là kẻ liều mạng thiệt.

MIKE: You guess right. He buys various articles then sell to tướng them at high cost and allow them to tướng pay in severalinstallments.

Cô đoán trúng. Cậu tao mua sắm những sản phẩm & hàng hóa, rồi phân phối lại mang đến chúng ta với giá chỉ cao, mang đến chúng ta trả kể từ kể từ, trả thực hiện rất nhiều lần.

MAI LAN: Oh my gosh! What if they don’t pay on time?

Trời ơi, nếu như chúng ta ko trả trúng hạn thì sao ?

MIKE: Then Gary’s in deep water.

Thì Gary tiếp tục gập trở ngại.

MAI LAN: What’s the most expensive item he’s dealing in right now?

Cái gì là khoản vướng nhất nhưng mà cậu tao đang được kinh doanh thời điểm này hả anh ?

MIKE: A top-of-the-line Lexus.

Một con xe Lexus thượng hạng.

MAI LAN: How did he get enough money to tướng buy it?

Làm sao cậu tao xoay sở đầy đủ chi phí để sở hữ xe pháo cơ ?

MIKE: He put out all his savings and borrowed from friends.

Cậu tao quăng quật không còn chi phí nhằm dành riêng và vay mượn tăng đồng minh.

MAI LAN: What risk taking! What happens if his buyer doesn’t pay?

Thât là liều mạng lĩnh. Nếu người tiêu dùng ko trả thì sao phía trên ?

MIKE: That’s the trouble! He’s having a headache with the guy who bought the siêu xe. He’s behind his payment.

Rắc rối thế đấy. Cậu tao đang được nhức đầu về chàng trai mua sắm chiếc xe. Anh tao ko trả chi phí kỳ này.

MAI LAN: What’s Gary going to tướng bởi if the guy doesn’t pay? Will he pay for it out of his pocket or sue the guy?

Vậy Gary tiếp tục làm những gì nếu như anh sắm xe ko trả chi phí ? Gary tiếp tục ném tiền túi đi ra hoặc khiếu nại hắn ?

MIKE: Well. I can say in this situation, he’s between the devil and the deep xanh xao sea!

À. Tôi có thể nói rằng là anh tao đang được ở vô thực trạng "between the devil and the deep xanh xao sea".

MAI LAN: “Between the devil and the deep xanh xao sea”?

“Between the devil and the deep xanh xao sea” ?

MIKE: Yes. He’s “between B-E-T-W-E-E-N the devil D-E-V-I-L and the deep D-E-E-P xanh xao B-L-U-E sea S-E-A” means he’s caught in a dilemma, in a undesirable situation.

Phải. Cậu tao vô cảnh "between B-E-T-W-E-EN the devil D-E-V-I-L and the deep D-E-EP xanh xao B-L-U-E sea S-E-A" Có nghĩa là vô tình trạng khó khăn xử, hai tuyến đường đều xấu xí.

MAI LAN: Ah! I see. One is the devil, the other is the deep xanh xao sea. Both are dangerous.

À. Tôi hiểu rồi. Một mặt mày là con cái quỉ, một phía là hải dương sâu sắc. Cả nhì đều gian nguy.

MIKE: That’s right. So now he can’t yet decide what to tướng bởi.

Đúng cơ. Vậy là giờ đây anh tao chưa chắc chắn đưa ra quyết định đi ra sao.

MAI LAN: Well. I wish him luck. I hope the guy who bought the siêu xe will pay on time and Gary will get out of trouble.

À. Tôi chúc anh tao như ý. Tôi kỳ vọng chàng trai sắm xe tiếp tục trả chi phí trúng hạn và Gary không còn bị phiền nhiễu.

Xem thêm: low profile là gì

MIKE: Well, Gary is a risk taker. Risk takers may strike it rich or find themselves between the devil and the deep xanh xao sea lượt thích Gary.

Ồ. Gary là một trong tay liều mạng lĩnh. Những người liều mạng lĩnh rất có thể thực hiện giầu hoặc rớt vào cảnh "tránh vỏ dưa gập vỏ dừa" như Gary vậy.

Hôm ni tất cả chúng ta một vừa hai phải học tập nhì trở nên ngữ : A RISK TAKER tức thị MỘT NGƯỜI LIỀU LĨNH và BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA tức thị TRÁNH VỎ DƯA GẬP VỎ DỪA. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin xỏ hứa tái ngộ quí vị vô bài học kinh nghiệm cho tới.