revolution nghĩa là gì

/,revə'lu:ʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự xoay vòng; vòng quay; vòng, tua
revolutions per minute
số vòng xoay từng phút
(toán học); (thiên văn học) sự xoay vòng
Cuộc cách mệnh (nhất là vày vũ lực, lật ụp một chính sách cai trị)
the socialist revolution
cuộc cơ hội social công ty nghĩa
the national democratic revolution
cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ
Cuộc cách mệnh (sự thay cho thay đổi trọn vẹn về cách thức, yếu tố hoàn cảnh..)
a revolution in the treatment of cancer
một cuộc cách mệnh nhập cơ hội chữa trị ung thư
a technological revolution
một cuộc cách mệnh nhập công nghệ

Chuyên ngành

Xây dựng

quay [sự quay]

Cơ - Điện tử

Sự cù tròn trĩnh, vòng quay

Toán & tin

[sự, phép] xoay, quay; sự tiến bộ hoá; (thiên văn ) sự vận động vòng quanh
bipartite revolution
phép cù tuy vậy diện

Điện

vòng (quay)

Kỹ thuật cộng đồng

hồi quy
lập lại
máy kiểm đếm vòng
revolution counter
máy kiểm đếm vòng quay
số vòng quay
revolution counter
máy kiểm đếm số vòng quay
revolution counter
máy kiểm đếm số vòng xoay (động cơ, phụ tùng)
revolution indicator
thiết bị chỉ báo số vòng quay
revolution per minute
số vòng xoay nhập một phút
revolution per minute (rpm)
số vòng xoay từng phút
revolution per minute (RPM)
số vòng xoay một phút
sự quay
sự cù vòng
sự xoay
sự xoay vòng
vòng quanh
sidereal period of revolution (ofa satellite)
chu kỳ cù vòng (quanh) sao của vệ tinh
vòng quay
mean sidereal period of revolution
chu kỳ tầm của vòng xoay sao
number of revolution
số vòng quay
revolution counter
bộ kiểm đếm vòng quay
revolution counter
máy kiểm đếm vòng quay
revolution counter
máy kiểm đếm số vòng quay
revolution counter
máy kiểm đếm số vòng xoay (động cơ, phụ tùng)
revolution indicator
đồng hồ nước đo vòng quay
revolution indicator
thiết bị chỉ báo số vòng quay
revolution per minute
số vòng xoay nhập một phút
revolution per minute
vòng cù một phút
revolution per minute
vòng cù phút
revolution per minute (rpm)
số vòng xoay từng phút
revolution per minute (RPM)
số vòng xoay một phút
two-revolution press
máy in nhị vòng quay

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: revolution nghĩa là gì

Xem thêm: add up to là gì

NHÀ TÀI TRỢ