rest in peace là gì

Bản dịch của "rest in peace" vô Việt là gì?

en

volume_up

rest in peace = vi an giấc ngàn thu

Bạn đang xem: rest in peace là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "rest in peace" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: free rider là gì

English Cách dùng "rest in peace" vô một câu

These poor people are supposed to tướng be allowed to tướng rest in peace.

Rest in peace... may your family members and your fans get the added strength to tướng bear this irreparable loss...

The union conveyed heartfelt condolences to tướng the bereaved family members and pray the departed soul to tướng rest in peace.

Xem thêm: popular with là gì

May he, and the rest of our heroes, rest in peace.

The president has conveyed his deepest condolences to tướng his family and says may his soul rest in peace.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "rest in peace" vô giờ đồng hồ Việt