resonance là gì

/'reznəns/

Thông dụng

Danh từ

Tính hóa học vang vọng, đặc thù dội âm; giờ đồng hồ âm vang; sự dội tiếng
(vật lý) nằm trong hưởng
acoustic resonance
cộng hưởng trọn âm thanh
atomic resonance
cộng hưởng trọn nguyên vẹn tử

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) sự nằm trong hưởng
amplitude resonance
cộng hưởng trọn biên độ
sharp resonance
cộng hưởng trọn nhọn
velocity resonance
cộng hưởng trọn vận tốc

Xây dựng

sự nằm trong hưởng trọn, hiện tượng lạ nằm trong hưởng

Cơ - Điện tử

Sự nằm trong hưởng trọn, hiện tượng lạ nằm trong hưởng

Y học

cộng hưởng
nuelear magnetic resonance (NMR)
cộng hưởng trọn kể từ -
resonance potential
thế nằm trong hưởng
sự dội tiếng
tính âm vang

Điện lạnh

cộng hưởng trọn điện

Điện

sự (hiện tượng) nằm trong hưởng

Kỹ thuật cộng đồng

hiện tượng nằm trong hưởng
sự nằm trong hưởng
acoustic resonance
sự nằm trong hưởng trọn âm
acoustical resonance
sự nằm trong hưởng trọn âm (thoại)
Breit-wignet resonance
sự nằm trong hưởng trọn Breit-Wigner
cavity resonance
sự nằm trong hưởng trọn của hốc
cavity resonance (cavityresonature)
sự nằm trong hưởng trọn của (hốc, tường) rỗng
cone resonance
sự nằm trong hưởng trọn hình nón
current resonance
sự nằm trong hưởng trọn loại điện
cyclotronic resonance
sự nằm trong hưởng trọn xyclotron
electron paramagnetic resonance (EPR)
sự nằm trong hưởng trọn thuận kể từ năng lượng điện tử
electron spin resonance (ESR)
sự nằm trong hưởng trọn spin năng lượng điện tử
EPR (electronparamagnetic resonance)
sự nằm trong hưởng trọn thuận kể từ năng lượng điện tử
EPR (electronparamagnetic resonance)
sự nằm trong hưởng trọn thuận kể từ electron
ferrimagnetic resonance
sự nằm trong hưởng trọn ferri từ
ferromagnetic resonance
sự nằm trong hưởng trọn Fe từ
magnetic resonance
sự nằm trong phía từ
magnetic resonance
sự nằm trong hưởng trọn từ
mechanical resonance
sự nằm trong hưởng trọn cơ
natural resonance
sự nằm trong hưởng trọn riêng
natural resonance
sự nằm trong hưởng trọn tự động nhiên
NMR (nuclearmagnetic resonance)
sự nằm trong hưởng trọn kể từ phân tử nhân
NMR (nuclearmagnetic resonance)
sự nằm trong hưởng trọn kể từ phân tử nhận
nuclear magnetic resonance
sự nằm trong hưởng trọn kể từ phân tử nhân
optical resonance
sự nằm trong hưởng trọn quang
parallel phase resonance
sự nằm trong hưởng trọn trộn tuy vậy song
parallel resonance
sự nằm trong hưởng trọn tuy vậy song
paramagnetic resonance
sự nằm trong hưởng trọn thuận từ
parametrical resonance
sự nằm trong hưởng trọn tham lam số
phase resonance
sự nằm trong hưởng trọn pha
quadrupole resonance
sự nằm trong hưởng trọn tứ cực
series resonance
sự nằm trong hưởng trọn nối tiếp
voltage resonance
sự nằm trong hưởng trọn năng lượng điện áp