push back là gì

Bản dịch của "push back" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: push back là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "push back" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "push back" vô một câu

Hold for a moment then push back lớn your start position.

I am also frustrated but the system has its push back.

And it's not going lớn be easy for him lớn change the rules, because a lot of people in his caucus will push back.

Xem thêm: since nghĩa là gì

They can expect push back -- it is an issue about which reasonable people may disagree.

And then we can all push back together.

Xem thêm: competition nghĩa là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "push back":

push back

English

  • beat back
  • drive
  • force back
  • repel
  • repulse
  • rollback

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "push back" vô giờ đồng hồ Việt