pout là gì

Công cụ cá nhân
 • /paʊt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cá nheo
  Cái bĩu môi (hờn dỗi, không dễ chịu...); sự bĩu môi
  to be in the pouts
  hờn dỗi, nhăn nhó khó khăn chịu

  Ngoại động từ

  Bĩu rời khỏi, trề rời khỏi (môi)

  Nội động từ

  Bĩu môi, trề môi

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  be cross , be in bad mood , be moody , be petulant , be sullen , frown , grouch , grump * , make a long face , make a moue , mope , stick one’s lip out , sulk , pet , brood , fish , fret , grump , moue , pique

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: pout là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: get in touch là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;