post nghĩa là gì

/poʊst/

Thông dụng

Danh từ

Cột trụ
Vỉa cát kết dày
(ngành mỏ) cột kêu ca chống
Thư, bưu khiếu nại..; bưu năng lượng điện (như) mail
to send by post
gửi qua quýt bưu điện
Sở bưu năng lượng điện, chống bưu điện; hộp thư, thùng thư
to take a letter to tướng the post
đem thư đi ra chống bưu năng lượng điện, đem thư cho vào hòm thư
Chuyến thư
the post has come
chuyến thư một vừa hai phải về
by return of post
gửi theo từng chuyến thư về
the general post
chuyến thư trừng trị thứ nhất buổi sớm
(sử học) trạm thư; người bưu trạm, người fake thư, xe pháo thư
Khổ giấy tờ 50 x 40 cm; giấy tờ ghi chép thư cực khổ 50 x 40 cm
(quân sự) địa điểm đứng gác; địa điểm đóng góp quân, trạm gác, bốt; quân đóng góp ở trạm gác (bốt)
to be on post
đang đứng gác
Vị trí công tác; chức vụ; nhiệm vụ
to die at one's post
chết trong những lúc đang khiến nhiệm vụ
to be given a post abroad
được gửi gắm một dịch vụ ở nước ngoài
Trạm thông thương kinh doanh (ở những nước chậm trễ tiến) (như) trading post
(hàng hải), (sử học) chức vị lãnh đạo một thuyền chiến (có kể từ trăng tròn khẩu đại bác bỏ trở lên)
(bóng đá) cột cầu môn
Kèn fake đám

Ngoại động từ

Đi phượt vì chưng ngựa trạm
Đi phượt vội vàng vã
Vội vàng, vội vàng vã
( + up) dán (yết thị, thông tin...); thông tin (việc gì, mang đến ai...) vì chưng thông cáo, yết công khai
Dán yết thị lên, dán thông cáo lên (tường)
Yết thương hiệu (học sinh ganh đua hư hỏng...)
Công tía thương hiệu (tàu bị thất lạc, tàu về chậm trễ...)
Gửi (thư...) qua quýt bưu điện; vứt (thư...) ở trạm bưu năng lượng điện, vứt (thư) vô hòm thư
(kế toán) vô bong cái
Thông báo tương đối đầy đủ thông tin mang đến (ai), hỗ trợ tương đối đầy đủ thông tin mang đến (ai) (như) to tướng post up;
to be well posted up in a question
được thông tin tương đối đầy đủ về một yếu tố gì
Đặt, sắp xếp (lính gác)
(hàng hải), (sử học) chỉ định (ai) thực hiện lãnh đạo (thuyền chiến..)

Cấu trúc từ

first post
(quân sự) mệnh lệnh kêu thu binh (về đêm)
last post
(quân sự) như first post
from pillar to tướng post
như pillar
(be) first past the post
thắng với phần đông tương đối
keep somebody posted
thông báo kịp thời

Hình thái từ

  • V-ed: posted
  • V-ing: posting

Giao thông & vận tải

thanh chống (định vị)
cọc bình ắcqui
thanh chống (giữa một phía xe pháo và trục bánh)

Toán & tin tưởng

bổ sung dữ liệu

Giải mến VN: Trong quản lý và vận hành hạ tầng tài liệu, đấy là động tác bổ sung cập nhật tăng tài liệu vào trong 1 phiên bản ghi tài liệu. Trong group vấn đề PC, đấy là việc gửi chuồn một thông cung cấp tin tức sao mang đến ngẫu nhiên ai xâm nhập vô group đều gọi được.

gửi dữ liệu

Giải mến VN: Trong quản lý và vận hành hạ tầng tài liệu, đấy là động tác bổ sung cập nhật tăng tài liệu vào trong 1 phiên bản ghi tài liệu. Trong group vấn đề PC, đấy là việc gửi chuồn một thông cung cấp tin tức sao mang đến ngẫu nhiên ai xâm nhập vô group đều gọi được.

Bạn đang xem: post nghĩa là gì

gửi thông báo

Giải mến VN: Trong quản lý và vận hành hạ tầng tài liệu, đấy là động tác bổ sung cập nhật tăng tài liệu vào trong 1 phiên bản ghi tài liệu. Trong group vấn đề PC, đấy là việc gửi chuồn một thông cung cấp tin tức sao mang đến ngẫu nhiên ai xâm nhập vô group đều gọi được.

to post (toa newsgroup) (vs)
gửi thông tin (tới một group tin)

Xây dựng

cọc bảo đảm (bên đương)
cọc đường
cọc neo tàu
cột trụ

Giải mến EN: A structural thành viên placed vertically as tư vấn..

Xem thêm: coup là gì

Giải mến VN: Kết cấu thiết kế được bịa đặt trực tiếp đứng nhằm Chịu đựng lực.

Xem thêm: woods là gì

thanh cứng (khuôn cửa)
vỉa cát kết dầy

Kỹ thuật cộng đồng

bưu điện
electronic post office
bưu năng lượng điện điện tử
general post office
tổng viên bưu điện
POP (PostOffice Protocol)
giao thức bưu điện
POP3 (PostOffice Protocol 3)
giao thức bưu năng lượng điện 3
post free
miễn phí bưu điện
post office
nhà bưu điện
Post Office box address
địa chỉ hộp thư bưu điện
Post Office bridge
cầu đo loại bưu năng lượng điện (một dạng cầu Wheatstone)
post office bridge box
hộp cầu năng lượng điện bưu điện
Post Office Code Standards Advisory Group (POCSAG)
Nhóm tư vấn những chi tiêu chuẩn chỉnh về mã Bưu điện
Post Office Protocol (POP)
giao thức bưu điện
post wagon
toa bưu điện
post-office
trạm bưu điện
post-officetrạm bưu năng lượng điện order
măng nhiều bưu điện
cọc bình
cột chống
fixing post
cột chống lò
middle post
cột chống giữa
cốt
cột móng
cột tháp
derrick post
cột tháp đeric
trellis post
cột tháp lưới đôi mắt cáo
đá cát kết
đài
điểm
giá đỡ
hệ chống đỡ
trụ đỡ
vị trí

Kinh tế

bỏ (thư) ở trạm bưu điện
bổ cử (vào nấc vụ)
bổ nhiệm
appointment to tướng a post
sự chỉ định vào trong 1 chức vụ
bỏ thư vô thùng thư
bỏ vô thùng thư
bưu chính
General Post Office
Tổng viên Bưu chủ yếu và Viễn thông
post and telecommunication
bưu chủ yếu và viễn thông
post office box
hộp thư bưu chính
Post Office Department
Bộ bưu chủ yếu và Viễn thông
post office guide
cẩm nang bưu chính
post office savings bank
ngân sản phẩm tiết kiệm ngân sách và chi phí bưu chính
post office savings deposits
tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí bưu chính
bưu cục
bưu điện
bank post remittance
sự gửi chi phí qua quýt bưu năng lượng điện của ngân hàng
bank post remittance
tiền gửi vào bưu năng lượng điện của ngân hàng
by post
bằng lối bưu điện
by post
gửi qua quýt bưu điện
current trương mục with the post office
tài khoản vãng lai của bưu điện
general post office
bưu năng lượng điện trung tâm
general post office
sở bưu điện
general post office
tòa ngôi nhà bưu năng lượng điện trung tâm
letter post
thư bưu điện
offer by post
chào giá chỉ qua quýt lối bưu điện
parcel post
dịch vụ bưu điện
per post
qua lối bưu điện
post office account
tài khoản bưu điện
post office annuity
niên kim bưu điện
post office cheque
séc bưu điện
post office cheque account
séc bưu điện
post office current account
tài khoản vãng lai của bưu điện
post office directory
niên giám bưu điện
post office life insurance
bảo hiểm nhân lâu giản dị (qua bưu điện)
Post Office Savings Bank
ngân sản phẩm tiết kiệm ngân sách và chi phí của bưu điện
post office stamp
con vết bưu điện
post office transfer
chuyển khoản bưu điện
post parcel
gói sản phẩm gởi bưu điện
post parcel
gói sản phẩm gửi bưu điện
post parcel receipt
biên lai bưu điện
post restate
hòm thư lưu (cho những người dân nhằm địa điểm bên trên bưu điện)
post the mail
bỏ thư ở bưu điện
post the mail [[]] (to...)
bỏ thư ở bưu điện
postmark (post-mark)
con vết bưu điện
send a parcel by post
gửi một gói sản phẩm qua quýt bưu điện
send a parcel by post [[]] (to...)
gởi một gói sản phẩm qua quýt bưu điện
bưu phẩm
signing for the post
sự ký nhận bưu phẩm
chỗ làm
chức vị
extra-budgetary post
chức vị ngoài ngân sách
chức việc
cơ quan liêu bưu điện
công tía (tàu) chìm hoặc rơi rụng tích
dán (thông báo, áp-phích, quảng cáo)
dán (thông cáo, áp -phích, quảng cáo)
định vị
ghi vô bong cái
gởi (thư) ở bưu cục
gởi qua quýt bưu điện
hòm thư
nhiệm sở
sau
thư tín
trạm
inactive post
trạm ko năng động
trading post
trạm gửi gắm dịch
trading post
trạm mậu dịch (đặt ở khu vực dân sinh sống thưa thớt)
vào bong cái
việc làm
xe thư

Nguồn không giống

  • post : Corporateinformation

Cơ - Điện tử

Trụ, cột, bưu điện

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
column , doorpost , leg , mast , newel , pale , palisade , panel , pedestal , picket , pile , pillar , pole , prop , rail , shaft , stake , standard , stilt , stock , stud , appointment , assignment , berth , billet , office , place , position , situation , beat , locus , whereabouts , collection , delivery , mail , po , postal service , post office
verb
assign , establish , locate , place , put , mix , station , acquaint , apprive , brief , clue , fill in , notify , put wise to tướng , report , tell , warn , wise up , tally , bet , lắc , risk , stake , venture , wager , enter , insert , record , register , advertise , advise , announce , base , beat , circulate , courier , dispatch , inform , mail , placard

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ