poetic là gì

Công cụ cá nhân
 • /pou´etik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc ngữ) như poetical
  Có hóa học thơ, tràn đua vị, nên thơ
  his entire poetic output
  toàn cỗ đua phẩm của ông ta
  poetic justice
  sự khen ngợi thưởng cái chất lượng trừng trị cái xấu
  poetic licence
  sự phóng túng về niêm luật (thơ)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  nên thơ

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  anapestic , dactylic , dramatic , elegiac , epic , epical , epodic , iambic , idyllic , imaginative , lyric , lyrical , melodious , metrical , odic , rhythmical , romantic , songlike , tuneful , poetical , beautiful , dreamy , rhythmic

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: poetic là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: fish nghĩa là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;