phoneme là gì

Bảng vần âm giờ Anh (Alphabet) sở hữu 26 vần âm (letters), vô bại sở hữu 5 chữ loại nguyên vẹn âm (vowel letters: A, E, I, O, U) và 21 chữ loại phụ âm (consonant letters: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P.., Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z). Không tựa như cơ hội vạc âm giờ Việt – những vần âm ghi chép thế này thì phiên âm như thế, cơ hội vạc âm giờ Anh phức tạp rất nhiều, nhất là so với những chữ loại nguyên vẹn âm.

Trong giờ Anh, vần âm A hoàn toàn có thể được phát âm là /a:/ [đọc như âm a vô giờ Việt] trong chữ “far”, phát âm là /ei/ [như âm ây] vô chữ “late”, phát âm là /ɔɪ/ [như âm oi] trong chữ “lawyer”, phát âm là /æ/ [như âm giữa a và e] trong chữ “mad”, hoặc thậm chí là phát âm là /i:/ [như âm i] trong chữ “teacher”. Các chữ loại nguyên vẹn âm còn lại cũng sở hữu vô số cách phát âm phức tạp tương tự…

Bạn đang xem: phoneme là gì

Khi tất cả chúng ta phiên âm những vần âm nguyên vẹn âm hoặc vần âm phụ âm, tớ chiếm được những âm vị (phonemes). Thông thường tớ để các âm vị thân thích nhì lốt “/” nhằm phân biệt với những vần âm vô tình huống vần âm và /âm vị/ ghi chép tương tự nhau (nhất là một số trong những phụ âm). Kết trái khoáy là, tớ sở hữu những âm vị nguyên vẹn âm (vowel phonemes) và âm vị phụ âm (consonant phonemes). Âm vị nguyên vẹn âm hoàn toàn có thể đơn giản nguyên vẹn âm đơn, hoặc nguyên vẹn âm kép, thậm chí là nguyên vẹn âm phụ vương. Cho cho dù như thế, toàn bộ những âm vị đều là dạng đơn âm (single sound), vì thế âm vị được nhìn nhận la đơn vị chức năng nhỏ nhất  (smallest unit) cấu trở thành phiên âm!

Hãy coi bảng tiếp sau đây phân loại những âm vị giờ Anh trở thành những dạng không giống nhau, từng âm vị đều được dẫn một ví dụ (một kể từ trả chỉnh) ứng nằm ở bên dưới âm vị bại. quý khách hàng hãy gõ kể từ ứng vô bảng vô tự vị Oxford và nhảy loa nghe coi chúng ta vạc âm chuẩn chỉnh thế này nhé.

Xem thêm: scolded là gì

Nếu các bạn vẫn thấy phức tạp thì nên trả xuống phần tóm lược ở cuối bài xích. Khi hiểu phần nào rồi thì tớ quay trở lại phát âm kĩ và tiếp tục nắm rõ rộng lớn.

Xem thêm: on the coast là gì

phonemic chart

Tóm tắt:

  • Một chữ cái giờ Anh hoàn toàn có thể được phát âm theo đòi những cơ hội (âm) không giống nhau trọn vẹn.
  • Khi phiên âm, tớ mang đến phần phiên âm (âm vị – phoneme) bại vô thân thích nhì lốt “/” nhằm rời sai lầm với chữ cái (letter).
  • Có một số trong những quy luật phiên âm (các bài xích tiếp theo).