phần tiếng anh là gì

Bản dịch của "phần" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: phần tiếng anh là gì

Bản dịch

thực hiện phần bản thân sẽ giúp việc gì

expand_more đồ sộ vì thế one’s part

Xem thêm: kites nghĩa là gì

VI

Xem thêm: whaling là gì

Phần Lan {danh kể từ riêng}

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đòi văn cảnh của "phần" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

lật giở thời gian nhanh và phát âm lướt qua chuyện một phần nhỏ của loại gì

làm phần bản thân sẽ giúp việc gì