peter là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'pi:tə/

Bạn đang xem: peter là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa đem công ty đề
 • động từ

  (từ lóng) đang được khai quật không còn (vỉa kêu ca, quặng)

 • cạn (sông)

 • hết xăng (ô tô...)

  Xem thêm: go round in circles là gì

 • cạn túi, cháy túi, không còn sạch

  Cụm từ/thành ngữ

  to peter out

  đuối dần dần, thất lạc dần

  Xem thêm: irs là gì

  Từ sát giống

  trumpeter petersham blue peter


Từ vựng giờ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản