periphery là gì

/pə'rifəri/

Thông dụng

Danh từ

Chu vi, nước ngoài vi; nước ngoài biên
(nghĩa bóng) lề, rìa; mặt mày xung quanh, mặt mày ngoài
Phụ khiếu nại, vũ khí nước ngoài vi (như) peripheral device
display untils
bày rời khỏi phần tử xử lý trung tâm
printers and other peripherals
bàn in và những phụ khiếu nại khác

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Lề, biên, nước ngoài vi, chu vi

Toán & tin

biên [của một hình, một thể]
periphery of a circle
đường tròn

Xây dựng

ngoại thị

Điện lạnh

phía biên
phía ngoài cùng

Kỹ thuật cộng đồng

chu vi nước ngoài biên
ngoại thành
ngoại vi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ambit , border , boundary , brim , brink , circuit , circumference , compass , covering , edge , fringe , hem , margin , outside , perimeter , rim , skirt , verge , borderline , edging , edges , environs , limit , outskirts , surface

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: periphery là gì

Xem thêm: major tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ