pact là gì

Công cụ cá nhân
 • /pækt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiệp ước, công ước
  Pact of Peace
  hiệp ước hoà bình

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công ước
  điều ước
  trade pact
  điều ước mậu dịch
  hiệp ước
  commercial pact
  hiệp ước thương mại

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  alliance , arrangement , bargain , bond , compact , concord , concordat , contract , convention , covenant , khuyến mãi , league , paper , piece of paper , protocol , settlement , transaction , treaty , understanding , accord , agreement , cartel , concordat. agreement

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: pact là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: hebrew là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;