otherwise nghĩa là gì

Otherwise là kể từ khá không xa lạ tuy nhiên có lẽ rằng các bạn từng gặp gỡ. Vậy Otherwise Tức là gì và đem cách sử dụng ví dụ đi ra sao? Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, PREP tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cách sử dụng cấu trúc Otherwise cụ thể nhất!

Cấu trúc Otherwise: cách sử dụng đẫy đủ
Cấu trúc Otherwise: cách sử dụng đẫy đủ

I. Otherwise là gì?

Otherwise Tức là nếu ko thì, Otherwise thông thường là liên từ, được dùng nhằm thao diễn miêu tả nhì mệnh đề/ nhì ý trái ngược ngược nhau vô một câu. Ví dụ: 

Bạn đang xem: otherwise nghĩa là gì

 • You should bring an umbrella, otherwise you will get wet. (Bạn nên rước theo đuổi một cái dù, nếu như không các bạn sẽ bị ẩm ướt.)
 • You have vĩ đại arrive at the office before 9:00 am, otherwise you will be punished. (Bạn nên cho tới văn chống trước 9h nếu như không các bạn sẽ bị trừng trị.)

Trong tình huống Otherwise vào vai trò như tính từ tiếp tục Tức là “không như fake định” hoặc “khác”. Ví dụ:

 • I don’t believe it, my boyfriend is quite otherwise after marriage. (Tôi ko thể tin cậy được, các bạn trai của tôi trọn vẹn không giống sau thời điểm kết hôn). 
 • She behaves otherwise when she is at home” (Cô ý đối xử khác hoàn toàn Khi ở nhà). 
Otherwise Tức là gì?
Otherwise Tức là gì?

II. Vị trí Otherwise vô câu 

Dưới đó là những địa điểm thông thường gặp gỡ của otherwise vô câu: 

1. Otherwise đứng thân thích câu/hai mệnh đề 

Trong tình huống cấu tạo otherwise được dùng như 1 liên kể từ (mang tức là “nếu ko thì”) và một trạng từ (mang nghĩa “khác nhau, hoặc Theo phong cách khác”), Otherwise đứng thân thích 2 mệnh đề. Cấu trúc Otherwise đứng thân thích câu/mệnh đề:

Clause 1 +, otherwise (liên từ) + Clause 2.

S + otherwise (trạng từ) + V + O.

Ví dụ:

 • Eat ice cream now, otherwise it will be melted. (Ăn kem ngay lập tức cút, nếu như không nó sẽ bị tan chảy.)
 • Uncle Ho, otherwise known as the leader of Vietnam, is forever respected. (Bác Hồ, rằng cách tiếp theo là vị lãnh tụ vĩ đại của nước ta, đời đời kiếp kiếp được kính trọng.)

2. Otherwise đứng cuối câu

Trong tình huống là tính kể từ, Otherwise thông thường đứng cuối câu và được dùng nhằm cho rằng một chiếc gì cơ trọn vẹn không giống với những gì các bạn suy nghĩ hoặc kể từ những gì tiếp tục nêu trước cơ. Cấu trúc Otherwise đứng cuối câu:

S + vĩ đại be +  otherwise.

Ví dụ:

 • Everyone thought he was a thief, he is otherwise. (Mọi người đều suy nghĩ anh tao là người trộm, tuy nhiên anh tao ko nên.)
 • People think she’s happy but the truth is otherwise. (Mọi người đều nghĩa cô ấy niềm hạnh phúc tuy nhiên thực sự thì không giống.)
Otherwise đứng cuối câu
Otherwise đứng cuối câu

III. Cách người sử dụng cấu tạo Otherwise 

Dưới đó là tổ hợp toàn cỗ những người sử dụng Otherwise vào cụ thể từng trường hợp ví dụ, những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm cụ thể cấu tạo và ví dụ nhằm dùng nhé!

1. Cấu trúc Otherwise được dùng với tầm quan trọng là liên từ 

Otherwise vô câu được hiểu với nghĩa là “nếu ko thì”, thông thường đứng ở địa điểm nối thân thích 2 mệnh đề. Ví dụ: 

 • Don’t talk in the room, otherwise we will have vĩ đại go out. (Đừng rằng rất nhiều nếu như không thì tất cả chúng ta tiếp tục nên ra bên ngoài.)
 • You should bởi your homework, otherwise you will be punished. (Bạn nên thực hiện bài bác tập dượt về ngôi nhà, nếu như không các bạn sẽ bị trừng trị.)

2. Cấu trúc Otherwise được sử dụng như 1 tính từ 

Khi vào vai trò là tính kể từ, Otherwise thông thường đứng ở địa điểm cuối câu. Otherwise được dùng với tức là “không như giả thiết, khác”. Otherwise vô tình huống này được dùng với nghĩa thể hiện nay điều gì cơ không giống trọn vẹn với cơ hội suy nghĩ hoặc những nhận định và đánh giá tiếp tục đem trước đó. Ví dụ:

 • She may say she’s talented in the interview, but the truth is otherwise. (Cô ấy nói theo một cách khác bản thân là một trong những người tài chất lượng vô cuộc phỏng vấn, tuy nhiên thực sự thì không giống.)
 • He says he loves you but it’s otherwise. (Anh tao rằng yêu thương các bạn tuy nhiên thực sự thì ko nên vậy.)
Otherwise được sử dụng với nghĩa tính từ
Otherwise được sử dụng với nghĩa tính từ

3. Cấu trúc Otherwise được dùng như trạng từ

Với tầm quan trọng là trạng kể từ, otherwise Tức là “về từng mặt mũi khác” hoặc “ngoại trừ điều vừa vặn đề cập”. Thường tiếp tục đứng ở địa điểm thân thích câu. Trong tình huống này, cấu tạo Otherwise = Apart from thisthường đi kèm theo với kể từ but. Ví dụ:

 • This room has no balcony, but otherwise everything is fine. (Căn chống này không tồn tại ban công, nước ngoài trừ việc cơ đi ra thì tất cả đều chất lượng.)
 • This dress is pretty, but otherwise it’s too short. (Cái váy đó cực kỳ xinh nước ngoài trừ việc nó vượt lên ngắn ngủn.)

4. Sử dụng cấu tạo Otherwise vô câu điều kiện

Trong câu ĐK, cấu tạo Otherwise được dùng như 1 liên kể từ, với nghĩa là: nếu ko thì, dẫu sao thì, ngoại giả thì. Trong tình huống thân thích 2 mệnh đề vô câu, cần được dùng lốt chấm hoặc lốt chấm phẩy Khi dùng Otherwise. Đối với câu ĐK loại 2câu ĐK loại 3, mệnh đề sau otherwise nên lùi một thì. Ví dụ:

 • I need vĩ đại save up for my tuition fee, otherwise I would spend it on travelling vĩ đại the Singapore for my bestfriend’s birthday. (Tôi cần thiết tiết kiệm ngân sách nhằm trang trải chi phí khóa học, nếu như không thì tôi tiếp tục người sử dụng chi phí cơ cho tới Singapore dự sinh nhật của chúng ta thân thích tôi.)
 • I travelled by plane, otherwise I would have missed the important sự kiện. (Tôi tiếp tục dịch chuyển sử dụng máy cất cánh nếu như không thì tôi tiếp tục lỡ 1 sự khiếu nại cần thiết.)

IV. Cấu trúc/cụm kể từ tương tự với cấu tạo Otherwise 

Dưới đó là một trong những cấu tạo, cụm kể từ tương tự với Otherwise: 

1. Unless tương tự cấu tạo Otherwise 

Unless là một trong những liên kể từ vô giờ Anh, được dùng nhằm biểu thị ĐK ngược lại hoặc ĐK ko xẩy ra. Cụ thể, “unless” ý nghĩa tương tự động như “if not”, “otherwise”. Các bạn cũng có thể coi cụ thể thêm thắt cách sử dụng Unless vô bài: Unless (If not) là gì? Cách người sử dụng cấu tạo Unless & bài bác tập dượt đem đáp án. Ví dụ: 

 • Bring a raincoat. If you don’t, you will get wet = Unless you bring a raincoat, you will get wet. = Bring a raincoat, otherwise you will get wet. (Hãy rước theo đuổi áo tơi nếu như không các bạn sẽ bị ẩm ướt.)
 • Unless you study, you will fail the exam = You should study, otherwise you will fail the exam. (Nếu các bạn ko học tập, các bạn sẽ trượt kỳ thi đua.)

2. Or else tương tự cấu tạo Otherwise 

Or else đem nghĩa là nếu như không thì, nếu như không, tương tự với nghĩa liên kể từ của Otherwise. Ví dụ: 

 • Move now or else we’ll miss our flight! = Move now otherwise we will miss our flight! ( Di gửi ngay lập tức nếu như không thì tất cả chúng ta tiếp tục lỡ chuyến bay!)
 • Study hard or else you will miss the exam = Study hard otherwise you will miss the exam. (Hãy học tập chịu thương chịu khó ngay lập tức cút nếu như không thì các bạn sẽ trượt kỳ thi đua.
Cấu trúc or else tương tự với otherwise
Cấu trúc or else tương tự với otherwise

Hãy chú ý về văn cảnh Khi dùng cấu tạo Otherwise và những kể từ tương tự nhé!

V. Bài tập dượt áp dụng cấu tạo Otherwise 

Dưới đó là một bài bác tập dượt rèn luyện cơ hội dùng Otherwise tuy nhiên bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nhằm ghi lưu giữ kiến thức và kỹ năng thuần thục hơn:

1. Bài tập dượt 1: Chọn đáp án đúng

1. ………………………………….. you hurry up, you will miss the train.

A. If                              B. Unless                           C. Otherwise

2. ……………………………………. you bởi not study hard, you will not become a teacher.

A. Unless                              B. Otherwise                      C. If

Xem thêm: arabian là gì

3. The vaccine has saved childrens who would …………………………….. have died.

A. If                               B. Unless                                 C. Otherwise

4. We must go out now …………………………………. Our dad will be angry.

A. Otherwise                              B. If                                 C. ,otherwise

5. We must hurry up; ……………………………. we will miss the meeting.

A. Otherwise                B. If                     C. unless

2. Bài tập dượt 2: Viết lại những câu sau

1. If my mother doesn’t read the instructions before using, she will not use it well. (Otherwise)

2. If I don’t study carefully, I will fail the test. (Otherwise)

3. If you don’t get up early, you will miss the bus tomorrow (Unless)

4. I could have acted differently. (Otherwise)

5. They need vĩ đại hurry up. They will miss the train. (Otherwise/Unless)

3. Đáp án

Bài tập dượt 1:

1. B

2. C

3. C

4. C

5. A

Bài tập dượt 2: 

1. My mother must read the instructions before using; otherwise she will not use it well. 

2. I must study carefully; otherwise I will fail the test.

3. Unless you get up early, you will miss the bus tomorrow. 

Xem thêm: irs là gì

4. I could have acted otherwise.

5. They need vĩ đại hurry up, otherwise they will miss the train./Unless they hurry up, they will miss the train.

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng về kiểu cách dùng cấu trúc Otherwise mà chúng ta nên nắm vững. Hãy rèn luyện những dạng bài bác về Otherwise nhằm thuần thục cơ hội dùng nhé!