oppose là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈpoʊz/
Hoa Kỳ[ə.ˈpoʊz]

Ngoại động từ[sửa]

oppose ngoại động từ /ə.ˈpoʊz/

Xem thêm: derivation là gì

Bạn đang xem: oppose là gì

 1. Đối kháng, đối ngược lại, đối nghịch, trái lập.
  to fury let us oppose patience — tất cả chúng ta hây lấy sự kiên trì nhằm đối ngược lại với việc phẫn nộ dữ
 2. Chống đối, phản đối.
  to oppose imperialism — kháng công ty nghĩa đế quốc
  to be opposed to — ngăn chặn, phản đối
 3. (Động tính kể từ vượt lên trước khứ) Đối nhau, ngược lại.
  characters strongly opposed — những tính cách vô cùng xung tự khắc nhau
  black is opposed vĩ đại white — đen kịt ngược ngược với trắng

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

oppose nội động từ /ə.ˈpoʊz/

 1. Chống đối, phản đối.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "oppose". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)