odds and ends nghĩa là gì

Bản dịch của "odds and ends" nhập Việt là gì?

en

volume_up

odds and ends = vi đồ vật linh tinh

Bạn đang xem: odds and ends nghĩa là gì

chevron_left

chevron_right

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "odds and ends" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "odds and ends" nhập một câu

It has good space at the rear even for three adults although there are no pockets on the rear doors for odds and ends.

Items for sale included a bingo display, dishes, various pieces of kitchen and office equipment, and a few odds and ends.

Xem thêm: scolded là gì

He calls the book an entertaining collection of draconic odds and ends.

Take the odds and ends in your refrigerator and create a hearty soup.

They are brilliantly versatile, easy and fun lớn make, and an ace way lớn use up odds and ends from the fridge.

Xem thêm: dress down là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "odds and ends":

odds and ends

English

  • farrago
  • gallimaufry
  • hodgepodge
  • hotchpotch
  • melange
  • mingle-mangle
  • mishmash
  • oddments
  • omnium-gatherum
  • ragbag

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "odds and ends" nhập giờ Việt