odd and end là gì

Bản dịch của "odds and ends" nhập Việt là gì?

en

volume_up

odds and ends = vi đồ vật linh tinh

Bạn đang xem: odd and end là gì

chevron_left

chevron_right

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "odds and ends" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "odds and ends" nhập một câu

It has good space at the rear even for three adults although there are no pockets on the rear doors for odds and ends.

Items for sale included a bingo display, dishes, various pieces of kitchen and office equipment, and a few odds and ends.

Xem thêm: whaling là gì

He calls the book an entertaining collection of draconic odds and ends.

Take the odds and ends in your refrigerator and create a hearty soup.

They are brilliantly versatile, easy and fun to tát make, and an ace way to tát use up odds and ends from the fridge.

Xem thêm: major tiếng anh là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "odds and ends":

odds and ends

English

  • farrago
  • gallimaufry
  • hodgepodge
  • hotchpotch
  • melange
  • mingle-mangle
  • mishmash
  • oddments
  • omnium-gatherum
  • ragbag

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "odds and ends" nhập giờ Việt