nirvana là gì

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Niết-bàn , vô Phật giáo và bấm Độ giáo, là mục tiêu chủ yếu và sau cuối của những mái ấm tu hành. Tuy nhiên, Phật giáo lại nhìn nhận nát bàn là tình trạng khử tận được tham ô ái, Sảnh hận và si mê mệt nhằm đạt cho tới trạng thăng bình lặng vô cùng. Còn riêng biệt về bấm Độ giáo, nát bàn là việc về bên của vong hồn cá thể (Atman) vô với vong hồn ngoài hành tinh (Brahman), của đái trượt vô với đại trượt. Trong trái đất Niết bàn cũng chia nhỏ ra là Tiểu Niết Án và Đại Niết Án.

Bạn đang xem: nirvana là gì

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn (zh. 涅槃, tụt xuống. nirvāṇa, pi. nibbāna, ja. nehan) là kể từ được phát âm kể từ gốc giờ Phạn nirvāṇa hoặc giờ Pāli nibbāna. Nirvāṇa vẹn toàn là phân kể từ thụ động vượt lên trên khứ của động kể từ niḥ-√vā (2) nirvāti với nghĩa "thổi tắt", "dập tắt" (một ngọn lửa) và như vậy thì nirvāṇa đem nghĩa đã biết thành dập tắt, thổi tắt. Qua này mà thuật ngữ nirvāṇa cũng khá được dịch tức thị Khổ diệt, Diệt (zh. 滅), Diệt tận (zh. 滅盡), Diệt độ (zh. 滅度), Tịch diệt (zh. 寂滅), Bất sinh (zh. 不生), Viên tịch (zh. 圓寂), và vì thế đau đớn khử được hiểu là mục tiêu vô thượng vô đạo Phật nên nirvāṇa cũng khá được dịch ý là Giải thoát (zh. 解脫).

Tóm lược lại thì Niết-bàn rất có thể được hiểu là: Tình trạng ngọn lửa tham ô lam, Sảnh hận, ngu si vô tâm đã biết thành dập tắt, tâm trở thành vô sáng sủa, thoáng mát, thanh lương bổng, tịch tịnh, yên bình. Niết bàn là thái phỏng tâm không còn tinh khiết phiền óc, rõ ràng biết toàn bộ pháp là vô trượt, vô thông thường, và bất toại nguyện.

Quan điểm Phật giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng quan liêu về Niết-bàn[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn là mục tiêu tu hành cứu vãn cánh của từng phe phái Phật giáo. Trong đạo Phật vẹn toàn thủy, Niết-bàn sẽ là đoạn triệt Luân hồi (zh. 輪回, tụt xuống., pi. saṃsāra). Đó là việc tận khử căn nguyên của tía nghiệp bất thiện (zh. 不善, tụt xuống. akuśala, pi. akusala) là tham ô, Sảnh và si. Trưởng lão tăng kệ (pi. theragāthā) ghi (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ Pāli:

sabbo rāgo pahīno u, sabbo doso samūhato,
sabbo u vigato moho, sītibhūto `smi nibbuto. ||79||

Dịch nghĩa:

Ta đang được buông xả toàn bộ những tham ô dục (pi. rāga), đang được tiêu xài khử toàn bộ Sảnh hận (pi. dosa), tớ đang được thoát ly xa xôi toàn bộ si mê mệt (pi. moha)—Ta đang được đạt sự yên bình (pi. sītibhūta), hội chứng niết-bàn (pi. nibbuta). ||79||

Với sự xuất hiện tại của Đại quá (sa. mahāyāna), người tớ với cùng một ý kiến không ngừng mở rộng của Niết-bàn dựa vào định nghĩa Bồ Tát (zh. 菩薩, tụt xuống. bodhisattva, pi. bodhisatta). Tại trên đây Niết-bàn được coi như không còn Khổ, khi với sự giải bay ngoài từng ảo giác, từng tham ô ái.

Trong nhiều kinh sách, người tớ mô tả Niết-bàn như 1 "ngọn lửa đang được tắt". Đó là xuất thế (zh. 出世; tụt xuống. lokottara) và chỉ mất những hành fake đang được đạt mới mẻ hiểu rằng. Vì vậy, vô đạo Phật vẹn toàn thủy, Niết-bàn được hiểu là giải bay ngoài phiền óc. Tập cỗ kinh (pi. suttanipāta) mô tả như sau (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ Pāli:

accī yathā vātavegena khitto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ,
evaṃ munī nāmakāyā vimutto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ. ||1074||
atthan gatassa mãng cầu pamāṇaṃ atthi, yena naṃ vajju taṃ tassa n`atthi
sabbesu dhammesu samūhatesu, samūhatā vādapathā pi sabbe. ||1076||

Dịch nghĩa:

Như ngọn lửa (pi. accī) đã biết thành sức khỏe của cơn dông (pi. vātavega) dập tắt, cho tới điểm an ngủ, ko thể được tấp tểnh nghĩa—cũng như thế, một mâu-ni và được giải bay thoát khỏi tên tuổi và thể xác (pi. nāmakāya) trở về vùng an ngủ, vượt lên trên ngoài từng khái niệm.||1074||
Người đã đi vào địa điểm an ngủ thì người tớ ko thể sử dụng sự quy ước (pi. pamāṇa) nhằm thao diễn mô tả ông tớ. Cái cơ ko thuộc sở hữu ông tớ. Khi toàn bộ những pháp (ý tưởng) đang được tiêu xài khử thì toàn bộ những phương tiện đi lại ngôn từ (pi. vādapatha) cũng tiêu xài khử.||1076||

Trong một số trong những kinh sách không giống, Niết-bàn được hiểu là việc "an lạc" tuy nhiên phần rộng lớn được hiểu là việc giải bay ngoài cái Khổ (sa. duḥkha, pi. dukkha).

Xem thêm: contribute to là gì

Niết-bàn theo đòi ý kiến của Phật Thích Ca[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn với 2 loại, cơ là:

1- Hữu-dư Niết-bàn (Sa upādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán đang được khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không thể dư sót, hay còn gọi là kilesaparinibbāna: toàn bộ từng phiền-não Niết-bàn, tuy nhiên ngũ-uẩn vẫn còn đó tồn bên trên cho tới khi không còn tuổi tác lâu.

2- Vô-dư Niết-bàn (Anupādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán đang được khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không thể dư sót, đến thời điểm không còn tuổi tác lâu, tịch khử Niết-bàn, hay còn gọi là khandha- parinibbāna: ngũ-uẩn Niết-bàn tức thị ngũ-uẩn khử rồi không thể ngũ-uẩn nào là tái-sinh kiếp sau nữa, giải bay đau đớn tử sinh luân-hồi vô tía giới tứ loại.

Niết-bàn với tía loại theo đòi đối-tượng thiền-tuệ, cơ là:

1-Vô-hiện-tượng Niết-bàn(Animittanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ ràng, thấu hiểu sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ ràng, thấu hiểu trạng-thái vô-thường (aniccalakkhaṇa) hiện tại rõ ràng rộng lớn trạng-thái đau đớn và trạng-thái vô-ngã, tự năng lượng tín-pháp-chủ có khá nhiều năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ còn sót lại (tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc tự năng lượng của giới, kéo đến hội chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết-bàn (animittanibbāna): Niết-bàn không tồn tại hiện-tượng những pháp-hữu-vi.

2- Vô-ái Niết-bàn (Appaṇihitanibbāna) là Niết-bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ ràng, thấu hiểu sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ ràng, thấu hiểu trạng-thái đau đớn (dukkhalakkhaṇa) hiện tại rõ ràng rộng lớn trạng-thái vô-thường và trạng-thái vô-ngã, tự năng lượng định-pháp-chủ có khá nhiều năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ còn sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc tự năng lượng của tấp tểnh, kéo đến hội chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-ái Niết-bàn (appaṇihitanibbāna): Niết-bàn không tồn tại tham-ái nương nhờ.

3- Chân-không Niết-bàn (Suññatanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ ràng, thấu hiểu sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ ràng, thấu hiểu trạng-thái vô-ngã (anattalakkhaṇa) hiện tại rõ ràng rộng lớn trạng-thái đau đớn và trạng-thái vô-thường, tự năng lượng tuệ-pháp-chủ có khá nhiều năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ còn sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc tự năng lượng của tuệ, kéo đến hội chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niết-bàn (suññatanibbāna): Niết-bàn trọn vẹn vô-ngã, ko nên tớ, ko nên của tớ.

Những đối-tượng Niết-bàn ấy thuộc sở hữu khử khổ- Thánh-đế là pháp nên hội chứng ngộ.

Xem thêm: tomato tiếng anh là gì

Quan điểm bấm Độ giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Theo bấm Độ giáo, Niết-bàn là việc thiệt vô cùng. Theo S.K. Belvalkar thì định nghĩa Niết-bàn này xuất hiện tại trước lúc Phật giáo được xây dựng. Theo ngôi trường sử đua Mahābhārata thì Niết-bàn sẽ là sự tịch tĩnh (sa. śānti) và sự vừa lòng (sa. susukkti). Trong kiệt tác Anugītā, Niết-bàn được coi như "một ngọn lửa không tồn tại hóa học đốt". Chí Tôn ca như công ty ý nhấn mạnh vấn đề tính đối nghịch ngợm với định nghĩa Niết-bàn vô Phật giáo vì thế bài xích này mô tả Niết-bàn như sự hội chứng đắc Brahma (sa. brahman, 2,71). Du-già sư (sa. yogin) ở trên đây ko được coi như 1 ngọn đèn đang được tắt (như vô Phật giáo), nhưng mà là 1 trong ngọn đèn ko đứng thân mật cơn dông, không xẩy ra rung rinh gửi (6,19). Chứng đạt Niết-bàn được gọi là giải bay (sa. mokṣa).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tài liệu công ty yếu

  • Trưởng lão tăng kệ (zh. 長老僧偈, pi. theragāthā).
  • Tập cỗ kinh (zh. 集部經, pi. suttanipāta).
  • Lăng-già kinh (zh. 楞伽經, tụt xuống. laṅkāvatārasūtra), bạn dạng dịch vô Schumann, H.W.: Mahāyāna-Buddhismus. Die zweite Drehung des Dharma-Rades, München 1990.
  • Trung luận (zh. 中論, tụt xuống. madhyamakaśāstra). Madhyamakaśāstra, ed. by P..L Vaidya. Darbhanga 1960 (BST no. 10)

Tài liệu loại yếu

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bạn dạng xã, 1988.)
  • Kala, Acharya. Buddhānusmṛti, A Glossary of Buddhist Terms. Mục kể từ nirvāṇa trang 161.
Bảng những chữ ghi chép tắt
zh.: chữ Hán | sa.: Sanskrit, giờ Phạn | pi.: Pāli, giờ Pāli | ja: giờ Nhật | Laṅkāv: Laṅkāvatārasūtra, Lăng-già kinh (zh. 楞伽經)