nihilism là gì

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Chủ nghĩa hỏng vô, thuyết hỏng vô hoặc tư tưởng đoạn diệt (tiếng Anh: Nihilism; kể từ giờ đồng hồ Latin nihil, không tồn tại gì) là một trong thuyết lí triết học tập phủ tấp tểnh những hướng nhìn nổi trội nhập cuộc sống thường ngày như thể kỹ năng, sự tồn bên trên và ý nghĩa sâu sắc cuộc sống thường ngày. Phổ biến hóa nhất của căn nhà nghĩa hỏng vô được trình diễn bên dưới kiểu dáng thuyết hỏng vô, nhập tê liệt lập luận rằng cuộc sống thường ngày này không tồn tại tiềm năng này tăng thêm ý nghĩa, mục tiêu, hoặc độ quý hiếm nội bên trên.[1] Triết lý của căn nhà nghĩa hỏng vô xác định rằng đạo đức nghề nghiệp vốn liếng dường như không tồn bên trên, và rằng ngẫu nhiên độ quý hiếm đạo đức nghề nghiệp này cũng rất được thiết lập một cơ hội trừu tượng fake tạo nên. Chủ nghĩa hỏng vô cũng rất có thể đem những kiểu dáng trí tuệ luận hoặc phiên bản thể luận/siêu hình học tập đem nghĩa ứng, bám theo một vài hướng nhìn, kỹ năng là ko thể, hoặc thực tiễn là nó ko thực sự tồn bên trên.

Bạn đang xem: nihilism là gì

Xem thêm: briefing nghĩa là gì

Thuật ngữ này nhiều khi được sử dụng một cơ hội phi chuẩn chỉnh mực nhằm lý giải thể trạng vô vọng cộng đồng ở một vài thời gian thuyệt vọng trí tuệ về sự việc tồn bên trên tuy nhiên người tao rất có thể cách tân và phát triển Lúc nhìn thấy không tồn tại những quy phạm, quy tắc, hoặc pháp lý.[2] Các trào lưu như căn nhà nghĩa vị lai và giải thiết kế,[3] và một vài không giống, đã và đang được xác lập vì thế những căn nhà phê bình là "hư vô" nhập những thời gian không giống nhau trong mỗi toàn cảnh không giống nhau.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Alan Pratt defines existential nihilism as "the notion that life has no intrinsic meaning or value, and it is, no doubt, the most commonly used and understood sense of the word today." Internet Encyclopaedia of Philosophy Lưu trữ 2010-04-12 bên trên Wayback Machine
 2. ^ Bazarov, the protagonist in the classic work Fathers and Sons written in the early 1860s by Ivan Turgenev, is quoted as saying nihilism is "just cursing", cited in Encyclopaedia of Philosophy (Macmillan, 1967) Vol. 5, "Nihilism", 514 ff. This source states as follows: "On the one hand, the term is widely used vĩ đại denote the doctrine that moral norms or standards cannot be justified by rational argument. On the other hand, it is widely used vĩ đại denote a mood of despair over the emptiness or triviality of human existence. This double meaning appears vĩ đại derive from the fact that the term was often employed in the nineteenth century by the religiously oriented as a club against atheists, atheists being regarded as ipso facto nihilists in both senses. The atheist, it was held [by the religiously oriented], would not feel bound by moral norms; consequently, he would tend vĩ đại be callous or selfish, even criminal" (at p. 515).
 3. ^ Phillips, Robert (1999). “Deconstructing the Mass”. Latin Mass Magazine (Winter). For deconstructionists, not only is there no truth vĩ đại know, there is no self vĩ đại know it and so sánh there is no soul vĩ đại save or lose." and "In following the Enlightenment vĩ đại its logical kết thúc, deconstruction reaches nihilism. The meaning of human life is reduced vĩ đại whatever happens vĩ đại interest us at the moment…

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

Primary texts
 • Jacobi, Friedrich Heinrich, Jacobi an Fichte (1799/1816), German Text (1799/1816), Appendix with Jacobi's and Fichte's complementary Texts, critical Apparatus, Commentary, and Italian Translation, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Naples 2011, ISBN 978-88-905957-5-2.
 • Heidegger, Martin (1982), Nietzsche, Vols. I-IV, trans. F.A. Capuzzi, San Francisco: Harper & Row.
 • Kierkegaard, Søren (1998/1854), The Moment and Late Writings: Kierkegaard's Writings, Vol. 23, ed. and trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton, N.J: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-03226-9.
 • Kierkegaard, Søren (1978/1846), The Two Ages: Kierkegaard's Writings, Vol 14, ed. and trans. Howard V. Hong, and Edna H. Hong, Princeton, N.J: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-07226-5.
 • Kierkegaard, Søren (1995/1850), Works of Love: Kierkegaard's Writings, Vol 16, ed. and trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton, N.J: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-03792-9.
 • Nietzsche, Friedrich (2005/1886), Beyond Good and Evil, trans. Helen Zimmern.
 • Nietzsche, Friedrich (1974/1887), The Gay Science, trans. Walter Kaufman, Vintage, ISBN 0-394-71985-9.
 • Nietzsche, Friedrich (1980), Sämtliche Werken. Kritische Studienausgabe, ed. C. Colli và M. Montinari, Walter de Gruyter. ISBN 3-11-007680-2.
 • Nietzsche, Friedrich (2008/1885), Thus Spake Zarathustra, trans. Thomas Common.
Secondary texts
 • Arena, Leonardo Vittorio (1997), Del nonsense: tra Oriente e Occidente, Urbino: Quattroventi.
 • Arena, Leonardo Vittorio (2012), Nonsense as the Meaning, ebook.
 • Barnett, Christopher (2011), Kierkegaard, pietism and holiness, Ashgate Publishing.
 • Carr, Karen (1992), The Banalisation of Nihilism, State University of Thủ đô New York Press.
 • Cunningham, Conor (2002), Genealogy of Nihilism: Philosophies of Nothing & the Difference of Theology, Thủ đô New York, NY: Routledge.
 • Dreyfus, Hubert L. (2004), Kierkegaard on the Internet: Anonymity vs. Commitment in the Present Age. Truy cập at ngày một mon 12 năm 2009.
 • Fraser, John (2001), "Nihilism, Modernisn and Value", retrieved at ngày 2 mon 12 năm 2009.
 • Gillespie, Michael Allen (1996), Nihilism Before Nietzsche, Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Giovanni, George di (2008), "Friedrich Heinrich Jacobi", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.). Truy cập ngày một mon 12 năm 2009.
 • Harper, Douglas, "Nihilism", in: Online Etymology Dictionary, retrieved at ngày 2 mon 12 năm 2009.
 • Harries, Karsten (2010), Between nihilism and faith: a commentary on Either/or, Walter de Gruyter Press.
 • Hibbs, Thomas S. (2000), Shows About Nothing: Nihilism in Popular Culture from The Exorcist vĩ đại Seinfeld, Dallas, TX: Spence Publishing Company.
 • Kopić, Mario (2001), S Nietzscheom o Europi, Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Korab-Karpowicz, W. J. (2005), "Martin Heidegger (1889—1976)", in: Internet Encyclopedia of Philosophy, retrieved at ngày 2 mon 12 năm 2009.
 • Kuhn, Elisabeth (1992), Friedrich Nietzsches Philosophie des europäischen Nihilismus, Walter de Gruyter.
 • Löwith, Karl (1995), Martin Heidegger and European Nihilism, Thủ đô New York, NY: Columbia UP.
 • Marmysz, John (2003), Laughing at Nothing: Humor as a Response vĩ đại Nihilism, Albany, NY: SUNY Press.
 • Müller-Lauter, Wolfgang (2000), Heidegger und Nietzsche. Nietzsche-Interpretationen III, Berlin-New York.
 • Parvez Manzoor, S. (2003), "Modernity and Nihilism. Secular History and Loss of Meaning Lưu trữ 2004-02-20 bên trên Wayback Machine", retrieved at ngày 2 mon 12 năm 2009.
 • Rose, Eugene Fr. Seraphim (1995), Nihilism, The Root of the Revolution of the Modern Age, Forestville, CA: Fr. Seraphim Rose Foundation.
 • Rosen, Stanley (2000), Nihilism: A Philosophical Essay, South Bend, Indiana: St. Augustine's Press (2nd Edition).
 • Slocombe, Will (2006), Nihilism and the Sublime Postmodern: The (Hi)Story of a Difficult Relationship, Thủ đô New York, NY: Routledge.
 • Villet, Charles (2009), Towards Ethical Nihilism: The Possibility of Nietzschean Hope, Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.
 • Williams, Peter S. (2005), I Wish I Could Believe in Meaning: A Response vĩ đại Nihilism, Damaris Publishing.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Nihilist Abyss
 • Friedrich Nietzsche, Thus spake Zarathustra Lưu trữ 2011-09-04 bên trên Wayback Machine, dịch vì thế Thomas Common
 • Bách khoa toàn thư Internet về triết học: Chủ nghĩa hỏng vô Lưu trữ 2010-04-12 bên trên Wayback Machine
 • "Fathers and Sons" vì thế Ivan Turgenev
 • Bách khoa toàn thư Stanford về triết học: Chủ nghĩa không tin tưởng đạo đức, "Skeptical Hypotheses"
 • “Nihilism” . New International Encyclopedia. 1905.