nho đọc tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "quả nho" nhập giờ Anh

quả danh từ

Bạn đang xem: nho đọc tiếng anh là gì

English

 • fruit

quả cam danh từ

English

 • orange
 • orange

quả cầu danh từ

English

 • ball

quả chanh danh từ

English

 • lemon

quả bóng danh từ

English

 • ball

quả nhiên trạng từ

English

 • naturally

quả nang danh từ

English

 • capsule

quả nặng nề danh từ

English

Xem thêm: keep at bay là gì

 • weight

quả bom danh từ

English

 • bomb

quả quyết tính từ

English

 • forthright
 • decisive

quả quyết động từ

English

 • assure
 • assert oneself
 • assert

quả bóng cất cánh danh từ

English

 • balloon

quả tạ tay danh từ

English

 • dumbbell

hình tô điểm cành lá nho danh từ

English

 • vignette

quả cân nặng danh từ

Xem thêm: some time là gì

English

 • weight

quả phụ danh từ

English

 • widow