người brazil tiếng anh là gì

There are between 1.5 million and 2.5 million Brazilians who are of Japanese descent.

Hiện ni, rộng lớn 8 triệu người Brazil vẫn chính là quý khách của NuConta.

Bạn đang xem: người brazil tiếng anh là gì

And there are more than vãn 8 million Brazilians who are already customers of NuConta.

Tóc người Brazil nguyên vẹn hóa học, lựa chọn vật liệu tóc con cái người rất tốt.

Phần không ngừng mở rộng tóc người Brazil Brazil khung hình sóng trinh bạch nữ remy tóc con cái người.

Trên trái đất, cứ 10 người bị giết mổ thì có một ngườingười Brazil.

One in every 10 people killed around the world is a Brazilian.

Thành viên phi hành đoàn bao gồm 11 người Pháp và 1 người Brazil.

Xem thêm: buy up là gì

Of the twelve crew members, eleven were French and one was Brazilian.

Chỉ 69% người Brazil nhập lứa tuổi 15- 19 đến lớp, OECD cho thấy hồi năm ngoái, một trong mỗi tỷ trọng thấp nhất nhập group.

Only 69 percent of Brazilians aged 15-19 are enrolled in education, the OECD said last year-- one of the lowest rates in its group.

Thủ lĩnh phiên bản địa người Brazil Raoni Metuktire vẫn dành riêng cả cuộc đời nhằm bảo đảm an toàn mái ấm của tớ, rừng nhiệt đới gió mùa Amazon.

Xem thêm: throw a party là gì

As a Brazilian indigenous chief, Raoni Metuktire has spent his life protecting his trang chính, the Amazon rainforest.

Người Brazil đòi hỏi tôi lưu giữ trung lập( ngài cười) và tôi lưu giữ lời nói vì thế Brazil và Argentina luôn luôn đối đầu nhau.

Pope Francis: The Brazilians asked bầm vĩ đại be neutral…(Laughs) I keep my word because Brazil and Argentina have always been opposed vĩ đại each other.