my reading là gì

Tôi cam đoanlà bọn chúng ở trong list cần thiết đọc của tôi.

If not, I just eliminate the book from my reading list.

Bạn đang xem: my reading là gì

Nếu ko, tôi chỉ vô hiệu hóa cuốn sách ngoài list đọc của tôi.

I don't know why my reading is going sánh slooowly this time.

Ko hiểu sao lượt này em hiểu bài của chị ý đủng đỉnh như vậy.

Hầu không còn sách lúc bấy giờ tôi đọc bên trên máy tính bảng iPad.

Now I really know the benefits of my reading habit.

During my reading I felt more lượt thích I was in a therapy session than vãn anything else.

Trong quy trình đọc của tôi, tôi cảm nhận thấy tựa như tôi đang được nhập cuộc một trong những buổi điều trị rộng lớn bất kể điều gì không giống.

When I looked at my own reading habits, I realized that my reading habits were mostly reactive, not proactive.

Khi tôi xem xét lại thói quen thuộc đọc sách của bản thân,tôi nhìn thấy thói quen thuộc đọc của tôi hầu hết là phản xạ thụ động chứ không cần cần dữ thế chủ động.

With online stuff, I find that I struggle đồ sộ focus and my reading tốc độ is slowed down,” she says.

Với những định hình sách năng lượng điện tử, tôi nhận biết bản thân cần vật lộn để lưu lại sự triệu tập và vận tốc đọc của tôi bị trễ lại”, Anna tỏ bày.

When I looked at my own reading habits, I realized that my reading habits were mostly reactive, not proactive.

Khi tôi nom lại thói quen thuộc đọc của bản thân,tôi nhìn thấy rằng thói quen thuộc đọc của tôi hầu hết đơn thuần bản năng, ko cần tự bản thân dữ thế chủ động.

For instance, my reading teacher tells bầm what đồ sộ tự when I am confused in the comprehension part.

Ví dụ, nhà giáo đọc của tôi mang lại tôi biết cần làm cái gi Khi tôi bối rối vô phần hiểu.

I use Scribd đồ sộ read books on my iPhone, kiểm tra out my reading list.

Tôi dùng Scribd nhằm đọc sách bên trên iPhone, đánh giá list đọc của tôi.

Xem thêm: chubby nghĩa là gì

Because I gained more control over my reading abilities, my desire đồ sộ read went up.

Bởi vì thế tôi đã đạt được kiểmsoát nhiều hơn nữa kỹ năng đọc của tôi, tôi ham muốn kỹ năng đọc tăng trưởng.

Personally, I use Evernote đồ sộ save, organize, and access my reading notes and ideas.

Cá nhân, tôi dùng Evernote nhằm lưu, bố trí và truy vấn những chú giải và phát minh đọc của tôi.

Now that I'm older, my reading has slowed down quite a bit.

But based on my reading combined with my experience, peyote would seem đồ sộ be much more potent.

Nhưng dựa vào đọc sách của tôi, kết phù hợp với tay nghề của tôi, peyote sẽ sở hữu vẻ là nhiều hơn nữa nữa mạnh.

My mother always encouraged my reading but was a little concerned đồ sộ see bầm reading sánh many comics.

Mẹ tôi luôn luôn khuyến nghị tôi đọc tuy vậy với chút lo ngại Khi thấytôi đọc thật nhiều chuyện tranh.

And it seemed really sad đồ sộ think that my reading habits meant I would probably never encounter them.

Và tôi thấy buồn vì thế thói quen thuộc đọc của mình nhưng mà tôi sẽ không còn khi nào đọc được bọn chúng.

I am going đồ sộ try đồ sộ remember the circumstances of my reading, my attitude, the lines I was reading.

Bây giờ Tôi tiếp tục tìmcách lưu giữ lại những thực trạng của việc hiểu của tôi, thái phỏng của tôi, những dòng sản phẩm chữ tôi vẫn đọc.

I know that when I visit a site and a popup disrupts my reading, I may decide đồ sộ leave.

Khang hiểu được Khi truy vấn một trang web vàcó một popup nhảy lên thực hiện con gián đoạn việc hiểu của mình, người tiêu dùng rất có thể quyết ấn định tách lên đường.

There are a lot of non-travel books on this list,as I'm trying đồ sộ expand my reading genres!

Xem thêm: irs là gì

Có thật nhiều sách ko lên đường du ngoạn vô list này, vì thế tôi đang được cốgắng không ngừng mở rộng phân mục đọc của mình!

It's not mine, it's borrowed from my reading of grading in particular.

Well, I have had đồ sộ phối aside my reading up on creating a great WordPress.