mustard là gì

Bản dịch của "mustard" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: mustard là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "mustard" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "mustard" nhập một câu

In a pan, heat some oil, add mustard seeds and when they splutter add some heeng(asafoetida), curry leaves, turmeric powder and red chili powder.

I learned later that watching a patient have a mustard poultice was a favourite pastime in the ward.

Xem thêm: sign language là gì

In agriculture the main crops are wheat, grain (jwar, bajra), mustard.

In the southern states, sesame oil is preferred, while mustard oil is preferred in northern states for making pickles.

Mustard tins too were made, and there was a penny tin cẩn packing room.

Xem thêm: unused là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "mustard":

mustard

English

  • Indian mustard
  • leaf mustard
  • mustard greens
  • table mustard