mouse nghĩa là gì

/maus - mauz/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều là .mice

(động vật học) chuột
house mouse
chuột nhắt
(từ lóng) đôi mắt sưng húp, đôi mắt rạm tím

Nội động từ

Bắt loài chuột, săn bắn chuột
Đi rón rón rén, lén, phiên mò
(thông tục) ( + about) hiếu động, dò thám dò thám, bới

Ngoại động từ

Rình bắt cho tới cùng
Kiên nhẫn, dò thám kiếm

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

chuột

Giải mến VN: Là tranh bị Hartware tinh chỉnh và điều khiển bằng tay thủ công cho việc tương tác của một tranh bị đầu cuối hoặc cho tới việc nhập tài liệu kể từ 1 bàn số hóa. Chức năng giản dị và đơn giản nhất của loài chuột là xác định con cái trỏ, fake con cái trỏ cho tới địa điểm quan trọng bên trên screen skin, thiết lập sự tương tác. Chuột số hóa được dùng để làm họa lại hình hình ảnh những đối tượng người sử dụng và nhập tọa phỏng x, nó của những đối tượng người sử dụng cơ.

bus mouse
chuột nối với bus
bus-mouse adaptor
bộ thích nghi buýt-chuột
cordless mouse
chuột ko dây
drunk mouse
chuột say
field mouse
chuột ko dây
field mouse
chuột trường
left mouse button
nút loài chuột trái
mechanical mouse
chuột cơ
mouse (device) driver
trình tinh chỉnh và điều khiển chuột
mouse button
nút chuột
mouse click
kích chuột
mouse cursor
con trỏ chuột
mouse driver
bộ tinh chỉnh và điều khiển chuột
mouse icon
biểu tượng chuột
mouse pad
tấm nhằm chuột
mouse pad
tấm kê chuột
mouse pad
tấm lót chuột
mouse sensitivity
độ nhạy cảm chuột
mouse simulation
dạng chuột
mouse software
phần mượt tinh chỉnh và điều khiển chuột
mouse threshold
ngưỡng dịch gửi chuột
optical mouse
chuột quang
optomechanical mouse
chuột quang quẻ cơ
optomechanical mouse
chuột quang quẻ cơ học
parallel mouse
chuột tuy vậy song
parallel mouse adaptor
bộ thích nghi loài chuột tuy vậy song
right mouse button
nút loài chuột phải
right-side mouse button
nút loài chuột phải
serial mouse
chuột nối tiếp
tailless mouse
chuột ko đuôi
three buttoned mouse
chuột đem phụ thân nút
three-button mouse
chuột phụ thân núm bấm
two-button mouse
chuột nhì nút bấm
chuột (máy tính)

Y học

cơ cấu nhỏ và di động

Kỹ thuật công cộng

chuột nhắt

Kinh tế

con chuột
con loài chuột (máy vi tính)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
creep , glide , lurk , prowl , pussyfoot , skulk , slide , slink , slip , snake , steal
noun
murine , pl. mice , rodent , vermin