make sense of là gì

Thỉnh phảng phất Khi tiếp xúc giờ Anh, chúng ta có thể phát hiện cụm kể từ “Make sense” được dùng trong tương đối nhiều tình huống không giống nhau, ví dụ điển hình “That makes sense.” – “Điều này đã rõ ràng.” hoặc “Am I making sense?” – “Tôi trình bày vậy sở hữu dễ nắm bắt không?”. Sự đa dạng mẫu mã về văn cảnh của “Make sense” khiến cho nhiều chúng ta do dự về chân thành và ý nghĩa và cách sử dụng của cụm kể từ này. Vậy rõ ràng “Make sense” là gì? Quý Khách rất có thể dùng “Make sense” thế nào là và trong mỗi tình huống nào? 

Trong nội dung bài viết sau đây, hãy nằm trong FLYER thực hiện rõ ràng về chân thành và ý nghĩa và cách sử dụng cụ thể của “Make sense” nhằm chúng ta có thể dùng thành thục và đương nhiên trong số cuộc đối thoại giờ Anh nhé!

Bạn đang xem: make sense of là gì

1. Khái niệm “Make sense”

“Make sense” vừa phải là trở thành ngữ vừa phải là cụm động kể từ giờ Anh vấp ngã nghĩa cho tới ngôi nhà ngữ nhập câu. Hai trở thành tố nhập cụm “Make sense” rất có thể được phân tách như sau: 

 • Make – động kể từ – đem nghĩa giờ Việt là “làm”, “làm cho”, “khiến cho”,…
 • Sense – động kể từ – được hiểu là “có cảm tưởng”, “cảm thấy”.

Để cho tới điều cho tới câu hỏi: “Make sense là gì” thì câu vấn đáp là “làm cho tới, tạo nên một điều gì ê trở thành dễ nắm bắt, phù hợp, thuận tiện và tăng thêm ý nghĩa hơn”.  

“Make sense” thông thường được sử dụng nhập tiếp xúc và rất có thể thể hiện tại được chân thành và ý nghĩa trong tương đối nhiều văn cảnh không giống nhau. 

Cách phân phát âm của “Make sense” là /meɪk sens/.

"Make sense" là gì?
Make sense là gì?

Tìm hiểu tăng về động kể từ nhập giờ Anh. 

2. “Make sense” với tía thì cơ phiên bản nhập giờ Anh 

Sau Khi cầm được make sense là gì, hãy nằm trong dò xét hiểu cách sử dụng cấu hình này nhé. “Make sense” nhập vai trò cụm động kể từ vấp ngã nghĩa cho tới ngôi nhà ngữ, nên là luôn luôn được phân chia thì theo dõi ngôi nhà ngữ và văn cảnh nhập câu. Dưới đó là “Make sense” với tía thì cơ phiên bản nhất, bao hàm thời điểm hiện tại đơn, quá khứ đơn và sau này đơn. 

2.1. Hiện bên trên đơn

Thể khẳng định:

S + make(s) sense + …

“Make sense” ở thể xác minh thì thời điểm hiện tại đơn

Ví dụ: 

 • The lesson makes sense now. 

Bài học tập lúc này dễ nắm bắt rộng lớn.

 • The explanations make sense to them.

Những điều lý giải tăng thêm ý nghĩa với bọn họ.

Thể phủ định:

S + does not (doesn’t)/ vì thế not (don’t) + make sense + …

“Make sense” ở thể phủ tấp tểnh thì thời điểm hiện tại đơn

Ví dụ: 

 • The lesson doesn’t make sense now. 

Bài học tập hiện giờ đang khá khó khăn hiểu. 

 • The explanations don’t make sense to them. 

Những điều lý giải không tồn tại chân thành và ý nghĩa với bọn họ. 

Thể nghi ngờ vấn:

Does/ Do + S + make sense +  …?

“Make sense” ở thể nghi ngờ vấn thì thời điểm hiện tại đơn

Ví dụ:

 • Does the lesson make sense now? 

Giờ trên đây bài học kinh nghiệm sở hữu dễ nắm bắt rộng lớn không? 

 • Do the explanations make sense to lớn them?

Những điều lý giải tăng thêm ý nghĩa với bọn họ không? 

“Make sense” ở thì thời điểm hiện tại đơn 
“Make sense” ở thì thời điểm hiện tại đơn 

2.2. Quá khứ đơn

Thể khẳng định: 

S + made sense + …

“Make sense” ở thể xác minh thì quá khứ đơn

Ví dụ: 

 • The problem made sense to bầm. 

Vấn đề này đã dễ nắm bắt rộng lớn với tôi. 

 • We made sense of the direction. 

Chúng tôi đang được hiểu hướng dẫn này. 

Thể phủ định:

S + did not (didn’t) + make sense + …

“Make sense” ở thể phủ tấp tểnh thì quá khứ đơn

Ví dụ: 

 • The problem didn’t make sense to bầm. 

Vấn đề ê dường như không rõ nét với tôi. 

Xem thêm: nationality đọc tiếng anh là gì

 • We didn’t make sense of the direction. 

Chúng tôi đang được thiếu hiểu biết hướng dẫn này.

Thể nghi ngờ vấn: 

Did + S + make sense + …?

“Make sense” ở thể nghi ngờ vấn thì quá khứ đơn

Ví dụ: 

 • Did the problem make sense to you? 

Vấn đề này đã dễ nắm bắt rộng lớn với chúng ta chưa? 

 • Did you make sense of the direction? 

Bạn đang được hiểu hướng dẫn này chưa?

“Make sense” ở thì quá khứ đơn
“Make sense” ở thì quá khứ đơn

2.3. Tương lai đơn

Thể khẳng định: 

S + will make sense + …

“Make sense” ở thể xác minh thì sau này đơn

Ví dụ: 

 • The bus will make sense for you if you want to lớn go there. 

Xe buýt tiếp tục thuận tiện cho chính mình nếu như mình thích cho tới ê.

 • The solutions will make sense in the next meeting. 

Những biện pháp tiếp tục sáng sủa tỏ rộng lớn nhập cuộc họp cho tới. 

Thể phủ định: 

S + will not (won’t) make sense + …

“Make sense” ở thể phủ tấp tểnh thì sau này đơn

Ví dụ: 

 • The bus won’t make sense for you if you want to lớn go there. 

Xe buýt sẽ không còn thuận tiện cho chính mình nếu như mình thích cho tới ê.

 • The solutions won’t make sense in the next meeting. 

Những biện pháp sẽ không còn sáng sủa tỏ rộng lớn nhập cuộc họp cho tới.

Thể nghi ngờ vấn: 

S + will not (won’t) make sense + …

“Make sense” ở thể nghi ngờ vấn thì sau này đơn

Ví dụ: 

 • Will the bus make sense for bầm if I want to lớn go there?

Xe buýt tiếp tục thuận tiện cho tới tôi ko nếu như tôi mong muốn cho tới đó?

 • Will the solutions make sense in the next meeting? 

Những biện pháp tiếp tục sáng sủa tỏ rộng lớn nhập cuộc họp cho tới chứ?

“Make sense” ở thì sau này đơn
“Make sense” ở thì sau này đơn

3. Giới kể từ theo dõi sau “Make sense” 

“Make sense” thông thường được theo dõi sau vị tía giới kể từ thông dụng với những cách sử dụng và chân thành và ý nghĩa không giống nhau, bao gồm:

 • Make sense to lớn somebody: Dễ hiểu với ai, tăng thêm ý nghĩa với ai. 
 • Make sense for somebody: Thuận tiện cho tới ai.
 • Make sense of something: Hiểu điều gì ê. 

Ví dụ:

 • The test made sense to lớn me. 

Bài đánh giá đang được dễ nắm bắt rộng lớn với tôi. 

 • The supermarket near our khách sạn will make sense for you.

Siêu thị sát hotel công ty chúng tôi tiếp tục tiện lợi cho chính mình.  

 • We made sense of your messages. 

Chúng tôi đang được hiểu những thông điệp của công ty. 

Ba giới kể từ thông dụng theo dõi sau “Make sense”
Ba giới kể từ thông dụng theo dõi sau “Make sense”

4. Một số cụm kể từ với “Make sense”

Như đang được nhắc, văn cảnh dùng “Make sense” khá đa dạng mẫu mã. Tuy nhiên, sở hữu một số trong những cụm kể từ với “Make sense” khá phổ biến nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhằm áp dụng nhập tiếp xúc giờ Anh. Cụ thể: 

Cụm kể từ với “Make sense”Dịch nghĩa
(Someone/ Something) not make any sense.(Một ai đó/ điều gì đó) ko phù hợp, vô lý, ko thể hiểu. 
That (certainly) makes sense. Điều ê (chắc chắn) phù hợp, tăng thêm ý nghĩa, dễ nắm bắt. 
Am I making sense? Tôi trình bày sở hữu dễ nắm bắt không? 
It makes no sense. Điều này không tồn tại chân thành và ý nghĩa gì cả. 
Một số cụm kể từ phổ biến với “Make sense”
Một số cụm kể từ phổ biến với “Make sense”
Một số cụm kể từ phổ biến với “Make sense”

5. Tổng kết

Tóm lại, “Make sense” là 1 trong trở thành ngữ, nên là ko thể dịch theo dõi nghĩa thâm nhưng mà chỉ rất có thể hiểu nôm mãng cầu là “làm cho tới, tạo nên một điều gì ê trở thành dễ nắm bắt, phù hợp, thuận tiện và tăng thêm ý nghĩa hơn”. “Make sense” nhập vai trò cụm động kể từ được phân chia thì theo dõi ngôi nhà ngữ và văn cảnh của câu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng rất có thể sử dụng “Make sense” với tía giới kể từ đi kèm theo thông dụng là “to”, “for” và “of” theo dõi những cách sử dụng và chân thành và ý nghĩa không giống nhau.  

Để hiểu thêm nhiều văn cảnh không giống dùng “Make sense”, các bạn hãy ĐK thông tin tài khoản ngay lập tức bên trên Phòng luyện ganh đua ảo FLYER và để được rèn luyện nhiều hơn nữa. Tại trên đây, FLYER sở hữu những đề ganh đua “xịn” phối kết hợp những chức năng game mê hoặc đang được hóng chúng ta tò mò. Cùng nhập cuộc nhập toàn cầu lênh láng sắc tố của FLYER nhằm những buổi học tập giờ Anh của công ty tăng thú vị rộng lớn nhé!

Xem thêm: good night tiếng anh là gì

Đừng quên nhập cuộc ngay lập tức group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER và để được update những kỹ năng và kiến thức vài ba tư liệu giờ Anh tiên tiến nhất nhé.

>>> Xem thêm:

 • 10 phút ở lòng cấu hình “Come up with” như người phiên bản xứ
 • Cấu trúc “Have got” sử dụng như nào là cho tới đúng? Tips phân biệt với động kể từ “Have”?!
 • Object to lớn là gì và cấu hình miêu tả sự phản đối nhập giờ Anh: Quý Khách đang được biết chưa?