make about là gì

Xem thêm: add up to là gì

Bạn đang xem: make about là gì

9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,043
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên nghiệp Đại học tập Vinh - ViKClanha

Make about : to tát make comments, remarks, a furor, a fuss, etc., about someone or something
Như câu bên trên là Đánh giá bán về công việc và nghề nghiệp của bọn trẻ
P/s: Mình tra bên trên một số ít mối cung cấp tuy nhiên bản thân không kiếm thấy phía trên oxford
upload_2018-3-9_11-16-27.png