lubricants là gì

/'lu:brikənt/

Thông dụng

Danh từ

Chất dung dịch trơn, dầu nhờn

Chuyên ngành

Xây dựng

chất bôi trơn

Cơ - Điện tử

Chất dung dịch trơn, dầu dung dịch trơn, dầu nhờn

Hóa học tập & vật liệu

chất dung dịch trơn, dầu bôi trơn

Giải mến EN: 1. any substance, such as grease, oil, silicone, or graphite, that reduces friction between two interacting surfaces.any substance, such as grease, oil, silicone, or graphite, that reduces friction between two interacting surfaces. 2. of or relating vĩ đại such a substance. Thus, lubricant additive.of or relating vĩ đại such a substance. Thus, lubricant additive.

Giải mến VN: 1. bất kể hóa học này, như dầu mỡ động vật hoang dã, dầu hỏa, silicon, hoặc graphit, tuy nhiên thực hiện giản quái sát giứa nhị mặt phẳng xúc tiếp.2. nằm trong hoặc tương quan cho tới hóa học dung dịch trơn. Như, phụ gia dung dịch trơn.

Bạn đang xem: lubricants là gì

Kỹ thuật cộng đồng

dầu
dầu bôi trơn
brake cable lubricant
dầu dung dịch trơn cáp hãm
lubricant film
lớp dầu bôi trơn
lubricant testing machine
máy demo dầu bôi trơn
quantity of lubricant
lượng dầu bôi trơn
refrigerating compressor lubricant (oil)
dầu dung dịch trơn máy nén lạnh
synthetic lubricant
dầu dung dịch trơn tổng hợp
wheel flange lubricant
dầu dung dịch trơn gờ bánh xe
dầu nhờn
solid lubricant
dầu nhớt đặc
nước êmuxi
mỡ
sự bôi trơn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Xem thêm: periodic là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ