look back là gì

Bản dịch của "look back" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: look back là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "look back" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "look back" vô một câu

I want đồ sộ stop running through my life lượt thích a man late for an appointment, afraid đồ sộ look back or đồ sộ look forward.

She goes on đồ sộ tell him that one day he will look back at what coulda been and regret letting her go.

And, just as boys grow up, so sánh the races of mankind will grow up and laugh when they look back upon their childish quarrels.

Xem thêm: town crier là gì

When the driver turns đồ sộ look back, the girl has vanished.

The fincas can typically look back on an extensive development history, and are often older phàn nàn 300 years.

Xem thêm: space nghĩa là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "look back":

look back

English

  • look backward
  • retrospect
  • review

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "look back" vô giờ đồng hồ Việt