list nghĩa là gì

/list/

Thông dụng

Danh từ

Trạng thái nghiêng; mặt mày nghiêng
to have a list
(hàng hải) nghiêng theo một bên
this wall has a decided list
bức tường này nghiêng hẳn về một bên
Mép vải; dải
Mép vải vóc nhét khe cửa
to line edges of door with list
bịt khe cửa ngõ bởi vì mép vải vóc (cho ngoài bão táp lùa)
( số nhiều) sản phẩm rào xung quanh ngôi trường đấu; ngôi trường đấu, vũ đài
to enter the lists against somebody
thách thức ai, nhận sự thử thách của ai
Danh sách, buột, phiên bản kê khai
to draw up a list of...
làm một phiên bản list về...
to strike off the list
xoá thương hiệu ngoài danh sách

Ngoại động từ

Viền, diềm bởi vì vải
Nhét mép vải vóc (vào khe cửa)
Ghi nhập danh sách

Niêm yết (trên sàn triệu chứng khoán)=

(từ cổ,nghĩa cổ) quí, muốn

Cấu trúc từ

active list
danh sách sĩ quan tiền rất có thể được gọi nhập ngũ
on the danger list
gần bị tiêu diệt tự bạo bệnh

Hình Thái Từ

  • Ved : Listed
  • Ving: Listing

Chuyên ngành

Xây dựng

danh mục

Cơ - Điện tử

Bản list, phiên bản kê, dải, mép

Toán & tin cẩn

bảng liệt kê
danh sách, list
lập danh sách
list

Giải quí VN: Trong thiết kế, đấy là một cấu hình tài liệu, nó liệt kê và link từng khoảng tầm tài liệu với 1 con cái trỏ chứng thật địa điểm cơ vật lý của khoản cơ nhập hạ tầng tài liệu. Dùng lisp, một thiết kế viên rất có thể tổ chức triển khai bố trí tài liệu theo đòi vô số cách không giống nhau nhưng mà ko cần thiết thay cho thay đổi vị trí cơ vật lý của tài liệu. Ví dụ, thiết kế viên rất có thể hiển thị một hạ tầng tài liệu sao cho tới khi xuất hiện tại thì được bố trí theo đòi trật tự bảng vần âm, dù rằng những phiên bản ghi tài liệu này vẫn được tàng trữ theo đòi trật tự cũ khi bọn chúng được nhập nhập.

Xem thêm: kites nghĩa là gì

Bạn đang xem: list nghĩa là gì

Kỹ thuật công cộng

bản kê
bảng
check list
bảng kiểm tra
inspection list
bảng kiểm tra
list of lights
bảng list những hải đăng
list of symbol
bảng ký hiệu quy ước
list price
bảng giá chỉ gốc
list price
bảng giá chỉ theo đòi catalo
list price
giá theo đòi bảng xin chào hàng
list tape
bảng danh sách
piece list
bảng kê cấu kiện
price list
bảng giá
Programme List Table (PLT)
bảng hạng mục chương trình
ribbon list mechanism
cơ chế nâng ruy-băng
session list table
bảng list phiên
title list
bảng khuôn khổ công trình
Transaction List Table
bảng hạng mục giao phó dịch
băng (đường)
bảng kê
piece list
bảng kê cấu kiện
bảng mục lục
dải
danh mục
Access Control List (ACL)
danh mục điều khiển và tinh chỉnh truy nhập
Access Rights List (ARL)
danh mục những quyền truy nhập
Answer List-Protocol Data Unit (AL-PDU)
danh mục trả lời-khối tài liệu giao phó thức
Answer List-Service Data Unit (AL-SDU)
danh mục trả lời-khối tài liệu dịch vụ
As Built Configuration List (ABCL)
đóng tầm quan trọng hạng mục gắn sẵn
bench mark list
danh mục những mốc thủy chuẩn
capability list
danh mục về khả năng
Certificate Revocation List (CRL)
danh mục bỏ vứt triệu chứng chỉ
Command Document Capability List (CDCL)
danh mục năng lực văn phiên bản lệnh
Command List (CLST)
Danh Mục lệnh
Data Accession List (DAL)
danh mục bổ sung cập nhật dữ liệu
dispatch list
danh mục điều phối
Distribution List (DL)
danh mục phân bố
drop down list
danh mục trải xuống
edit list
danh mục biên soạn thảo
EDL (editdecision list)
danh mục ra quyết định biên tập
eligible list
danh mục quí hợp
End Of Life/ End Of Line/ End Of List (EOL)
Hết tuổi hạc thọ/Cuối đàng dây/Cuối danh mục
end of list
kết đôn đốc danh mục
Equipment Maintenance Requirements List (EMRL)
danh mục những đòi hỏi bảo trì thiết bị
extended parameter list
danh mục thông số kỹ thuật phanh rộng
folder list
danh sách danh mục
Global Address List (GAL)
danh mục địa điểm toàn cầu
I/O list
danh mục vào/ra
Image File List (IFL)
danh mục tệp hình ảnh
Kit Parts List (KPL)
danh mục những cụ thể của cục công cụ
list of items
danh mục sản phẩm hóa
list of project bridges
danh mục những cầu nhập dự án
List Of Values (LOV)
danh mục những giá chỉ trị
List Programming (LISP)
lập trình danh mục
List Programming language (LISP)
ngôn ngữ thiết kế danh mục
Logical Page List (LPL)
danh mục trang lôgic
Mailing List Manager (Internet) (LML)
Bộ quản lý và vận hành hạng mục gửi thư (Internet)
phone list
danh mục năng lượng điện thoại
play list
danh mục phát
Private Exchange Master List (PXML)
danh mục chủ yếu tổng đài riêng
Programme List Table (PLT)
bảng hạng mục chương trình
Public Access Computer System List (Internet) (PACS-L)
Danh mục những khối hệ thống PC truy nhập công nằm trong (Internet)
Public Dial-up Internet Access List (Internet) (PDIAL)
Danh mục truy nhập Internet cù số qua quýt mạng công cộng
Qualified Products List (QPL)
danh mục những thành phầm bảo vệ hóa học lượng
Request Parameter List (RPL)
danh mục thông số kỹ thuật yêu thương cầu
Response Document Capability List Positive (RDCLP)
danh mục năng lực văn phiên bản trả lời tích cực
Transaction List Table
bảng hạng mục giao phó dịch
Unordered List (UL)
danh mục ko được bịa đặt hàng
danh sách

Giải quí VN: Trong thiết kế, đấy là một cấu hình tài liệu, nó liệt kê và link từng khoảng tầm tài liệu với 1 con cái trỏ chứng thật địa điểm cơ vật lý của khoản cơ nhập hạ tầng tài liệu. Dùng lisp, một thiết kế viên rất có thể tổ chức triển khai bố trí tài liệu theo đòi vô số cách không giống nhau nhưng mà ko cần thiết thay cho thay đổi vị trí cơ vật lý của tài liệu. Ví dụ, thiết kế viên rất có thể hiển thị một hạ tầng tài liệu sao cho tới khi xuất hiện tại thì được bố trí theo đòi trật tự bảng vần âm, dù rằng những phiên bản ghi tài liệu này vẫn được tàng trữ theo đòi trật tự cũ khi bọn chúng được nhập nhập.

access control list
danh sách điều khiển và tinh chỉnh truy cập
access control list
danh sách điều khiển và tinh chỉnh truy nhập
access list
danh sách truy nhập
access-control list (ACL)
danh sách trấn áp truy nhập
ACL (accesscontrol list)
Danh sách Kiểm soát Truy cập
action list
danh sách tác động
address list
danh sách địa chỉ
ALL (applicationload list)
danh sách vận chuyển ứng dụng
answer list
danh sách đáp
answer list
danh sách trả lời
application load list
danh sách vận chuyển ứng dụng
application load list (ALL)
danh sách vận chuyển ứng dụng
argument list
danh sách đối số
attribute (specification) list
danh sách nằm trong tính
attribute definition list
danh sách khái niệm nằm trong tính
attribute list
danh sách nằm trong tính
attribute specification list
danh sách quánh mô tả nằm trong tính
authorization list
danh sách ủy quyền
authorization list
danh sách cho tới phép
authorization list management authority
quyền quản lý và vận hành list cho tới phép
authorization list management authority
quyền quản lý và vận hành list ủy quyền
basic list
danh sách cơ bản
bilingual command list
danh sách mệnh lệnh nhị loại tiếng
block and list manipulation (BALM)
sự thao tác khối và danh sách
block list
danh sách khối
buffer list
danh sách cỗ đệm
buffer list entry
khoản mục list cỗ đệm
buffer list entry
mục list cỗ đệm
buffer list entry
mục nhập list cỗ đệm
builleted list
danh sách vẫn phun điểm
bullet list chart
biểu vật list loại bullet
call out list
danh sách gọi ra
callback list
danh sách gọi ngược
chain list
danh sách liên kết
chain list
danh sách móc nối
chained list
danh sách kết chuỗi
chained list
danh sách liên kết
chained list
danh sách móc nối
chained list
danh sách móc xích
chained list search
tìm lần list liên kết
check list
danh sách kiểm tra
choice list
danh sách chọn
circular list
danh sách vòng
CLLST (commandlist)
danh sách lệnh
command list
danh sách lệnh
communication parameter list
danh sách thông số truyền thông
completion list
danh sách té sung
contact list
danh sách giao phó tiếp
contents list
danh sách nội dung
control information list
danh sách vấn đề điều khiển
crew list
danh sách team thủy thủ
custom list
danh sách tùy thích
cut list
danh sách dồn
default SSCP list
danh sách SSCP đem định
defected list
danh sách khuyết tật
dense list
danh sách nối vòng
dependence list
danh sách phụ thuộc
description list
danh sách đọc
description list
danh sách tế bào tả
direct tìm kiếm list (DSRLST)
danh sách lần kiếm trực tiếp
dispatch list
danh sách điều phối
display list
danh sách hiển thị
distribution list
danh sách phân phối
Distribution List (DL)
danh sách phân phối
distribution list name
tên list phân phối
double linked list
danh sách link kép
doubly linked list
danh sách link kép
drop down list
danh sách thả xuống
drop down list box
hộp list rơi xuống
drop-down list box
hộp list thả xuống
DSRLST (directsearch list)
danh sách lần kiếm trực tiếp
edit decision list (EDL)
danh sách ra quyết định biên soạn thảo
edit list
danh sách hiệu chỉnh
edit list
danh sách biên soạn thảo
element reference list
danh sách tham ô chiếu phần tử
empty list
danh sách trống
end of list (EOL)
cuối danh sách
end of list (EOL)
sự kết đôn đốc danh sách
end-of-list control block
khối điều khiển và tinh chỉnh cuối danh sách
EOL (end-of-list)
cuối danh sách
EOL (end-of-list)
sự kết đôn đốc danh sách
error list
danh sách lỗi
error state list
danh sách tình trạng lỗi
extended parameter list
danh sách thông số phanh rộng
FAQ list
danh sách FAQ
field list
danh sách trường
first-item list
danh sách mục đầu tiên
folder list
danh sách danh mục
format list
danh sách dạng thức
format list
danh sách theo đòi khuôn
free list
danh sách tự động do
free-block list
danh sách khối tự động do
Frequently Answered Questions List (FAQL)
danh sách những thắc mắc được vấn đáp thông thường xuyên
group list print descriptor
bộ tế bào mô tả in list nhóm
history list
danh sách lịch sử
hit list
danh sách ví khớp
I/O list
danh sách nhập/xuất
identifier reference list
danh sách tham ô chiếu quyết định danh
idle list
danh sách (các trạm) nghỉ
idle list
danh sách rỗi
input/output list
danh sách nhập/xuất
input/output list
danh sách ra/vào
interrupt list
danh sách ngắt
inverted list
danh sách đảo
invitation list
danh sách mời
library list
danh sách thư viện
linear list
danh sách tuyến tính
linked list
danh sách liên kết
LISP (Listprocessing language)
ngôn ngữ xử lý danh sách
LISP (ListProcessing)
sự xử lý danh sách
LISP (list-programming language)
ngôn ngữ thiết kế danh sách
list box
hộp danh sách
list element
phần tử nhập danh sách
list file
tập tin cẩn danh sách
list handling statement
câu mệnh lệnh xử lý danh sách
list of illustrations
danh sách minh họa
list of lights
bảng list những hải đăng
list of station
danh sách những ga
list parameter
tham số nhập danh sách
list parameter
thông số nhập danh sách
list processing
sự xử lý danh sách
list processing
việc xử lý danh sách
list processing language (LISP)
ngôn ngữ xử lý danh sách
list processor
bộ xử lý danh sách
list range
vùng danh sách
list sample
mẫu danh sách
list sample
mẫu lấy nhập danh sách
list tape
bảng danh sách
list-programming language (LISP)
ngôn ngữ thiết kế danh sách
loose list
danh sách lỏng
mailing list
danh sách địa chỉ
mailing list
danh sách địa điểm thư
mailing list
danh sách gửi thư
mailing list
danh sách thư từ
member list display
hiển thị list trở nên phần
memory map list
danh sách phiên bản vật cỗ nhớ
memory map list
danh sách sơ vật cỗ nhớ
mixed list
danh sách lếu hợp
multilevel list
danh sách nhiều mức
multiple-choice selection list
danh sách lựa có khá nhiều lựa
name list
danh sách tên
nested command list
danh sách mệnh lệnh lồng nhau
null list
danh sách rỗng
option list
danh sách tùy chọn
option list
danh sách những lựa chọn
optional list
danh sách những lựa chọn
ordered list
danh sách được chuẩn bị xếp
ordered list
danh sách loại tự
output list
danh sách xuất
packing list
danh sách đóng góp gói
parameter list
danh sách tham ô số
parts list
danh sách những chi tiết
parts list
danh sách những linh kiện
pick from list
lấy kể từ danh sách
pick list
danh sách chọn
polling list
danh sách căn vặn vòng
pop-up list
danh sách kéo lên
preferential list
danh sách ưu tiên
property list
danh sách những tính chất
property list
danh sách quánh tính
push down list
danh sách (kéo) xuống
push up list
danh sách (kéo) đẩy lên
push-down list
danh sách xuống
push-down list
danh sách ấn xuống
push-down list
danh sách đẩy xuống
push-down list
danh sách ngược
push-up list
danh sách đẩy lên
push-down list
danh sách ngăn xếp
push-up list
danh sách trực tiếp
put-up list
danh sách đẩy lên
Qualified Manufacturers List (QML)
danh sách những ngôi nhà tạo ra với lựa chọn lọc
rack configuration list
danh sách thông số kỹ thuật khung
random list
danh sách ngẫu nhiên
reference list
danh sách tham ô chiếu
reference list
danh sách tham ô trỏ
request parameter list (RPL)
danh sách thông số yêu thương cầu
required list
danh sách cần thiết có
required list
danh sách được yêu thương cầu
resident program select list
danh sách lựa lịch trình thông thường trú
routing list
danh sách quyết định tuyến
routing list
danh sách đàng truyền
RPL (requestparameter list)
danh sách thông số yêu thương cầu
run list
danh sách hoạt động
selection list
danh sách chọn
selection list
danh sách lựa chọn
session list table
bảng list phiên
short list
danh sách hạn chế
simple list
danh sách đơn giản
single tệp tin list
danh sách tập dượt tin cẩn đơn
source list handler
bộ điều hành quản lý list nguồn
SPL (stationpolling list)
danh sách đánh giá vòng trạm
standard access list
danh sách truy vấn chuẩn
station polling list (SPL)
danh sách đánh giá vòng trạm
structure state list
danh sách tình trạng cấu trúc
substitution list
danh sách thay cho thế
symbol list
danh sách tượng trưng
symmetric list
danh sách đối xứng
symmetrical list
danh sách đối xứng
system address list
danh sách địa điểm hệ thống
system configuration list
danh sách thông số kỹ thuật hệ thống
task list
danh sách tác vụ
ticket list
danh sách nhãn
true lập cập list
danh sách chạy đúng
unordered list
danh sách ko loại tự
update list
cập nhật danh sách
use of distribution list
sử dụng list phân phối
user address list
danh sách địa điểm người dùng
wait list
danh sách chờ
waiting list
danh sách chờ
waiting list
danh sách đợi đợi
zone list
danh sách vùng
liệt kê
command list
bản liệt kê lệnh
drop down list box
hộp liệt kê thả
list box
hộp liệt kê
list device
thiết bị liệt kê
list operator
toán tử liệt kê
pull-down list
hộp liệt kê thả
system list device
thiết bị liệt kê hệ thống
gờ
mép
thẻ
vỉa (hè)

Kinh tế

bản
bảng
account list
bảng liệt kê tài khoản
account posting reference list
bảng tham ô chiếu
approved list
bảng liệt kê (danh sách) được quá nhận
attached list
bảng kèm cặp theo
cargo list
bảng kê sản phẩm chuyên nghiệp chở
commodity list
bảng liệt kê sản phẩm hóa
comparative list
bảng ví sánh
competitive list
bảng đối chiếu giá chỉ chào
contract price list
bảng giá chỉ thích hợp đồng
cross reference list
bảng đối xuyên thẳng qua lại
detailed price list
bảng giá chỉ chi tiết
dutiable cargo list
bảng sản phẩm & hàng hóa nên đóng góp thuế
exchange list
bảng giá chỉ hối hận đoái
expense distribution list
bảng phân phối chi phí
import list
bảng giá chỉ mục thuế quan
import valuation list
bảng tính giá chỉ sản phẩm nhập khẩu
list of balance
bảng phẳng phiu thu chi
list of balance
bảng chênh chếch thu chi
list of ledger balances
bảng phẳng phiu buột cái
list of prices
bảng giá chỉ (của Sở thanh toán giao dịch triệu chứng khoán)
list of prices
bảng kê vật giá
list of weight and measurement
bảng kê trọng lượng và thể tích
list price
giá bên trên bảng giá
list price
giá bên trên báo giá mục sản phẩm hóa
list price
giá ghi bảng
list sheet
bảng kê
maturity list
bảng hạn kỳ trả trả
measurement and weight list
bảng dung tích và trọng lượng
merit list
bảng danh dự
merit list
bằng khen
nominal list (ofshareholders)
bảng ghi tên
numerical list of commodities
bảng liệt kê số hiệu sản phẩm hóa
official list (securities)
bảng giá chỉ yết đầu tiên (của Sở thanh toán giao dịch triệu chứng khoán)
parts list
bảng liệt kê linh kiện
picking list
bảng kê vật cung cấp
picking list
bảng kê sản phẩm xuất kho
price list
bảng giá
prohibited list
bảng kê những hạng mục (hàng) cấm
sailed as per list
bảng thông tin tàu đã đi được thường ngày (của doanh nghiệp Lloyd's)
share list (share-list)
bảng thị giá chỉ cổ phiếu
stock list
bảng giá chỉ triệu chứng khoán
stock list
bảng giá chỉ thị ngôi trường triệu chứng khoán
Stock list
bảng thị giá chỉ của Sở giao phó dịch
stock-exchange official list
bảng giá chỉ đầu tiên của sở thanh toán giao dịch triệu chứng khoán
tied list
bảng kê sản phẩm trao đổi
bảng giá chỉ biểu
bảng giá chỉ mục (của Sở giao phó dịch)
bảng kê
cargo list
bảng kê sản phẩm chuyên nghiệp chở
list of prices
bảng kê vật giá
list of weight and measurement
bảng kê trọng lượng và thể tích
picking list
bảng kê vật cung cấp
picking list
bảng kê sản phẩm xuất kho
prohibited list
bảng kê những hạng mục (hàng) cấm
tied list
bảng kê sản phẩm trao đổi
đăng nhập báo giá mục
danh sách
agency list
danh sách đại lý
approved list
bảng liệt kê (danh sách) được quá nhận
as per list
chiếu theo đòi danh sách
authorized signatory list
danh sách những người dân được phép tắc ký
blue list
Bản list xanh rì (Trái phiếu đô thị)
check list
danh sách kiểm tra
client list
danh sách khách hàng hàng
commodity list
danh sách sản phẩm hóa
container loading list
danh sách đi lại công -ten-nơ
crew list
danh sách đoàn thuyền viên
crew list
danh sách thuyền viên
customer list
danh sách khách hàng hàng
eligible list
danh sách thích hợp chuẩn chỉnh (đủ tiêu xài chuẩn)
exception list
danh sách sản phẩm & hàng hóa loại bỏ
free list
danh sách sản phẩm miễn thuế
guest list
danh sách khách hàng mời
hit list
danh sách đen thui (về những plan hoặc khuôn khổ có khả năng sẽ bị bỏ bỏ)
house list
danh sách người sử dụng
inventory list
danh sách kiểm kê tồn kho
list broker
người môi giới danh sách
list broker
người môi giới list những địa chỉ
list compiler
người thuế tầm danh sách
list manager
người quản lý và vận hành list (thư tín)
list of addresses
danh sách địa chỉ
list of award
danh sách quyết thầu
list of correspondents
danh sách những người dân liên hệ thư từ
list of investments
danh sách đầu tư
list of subscribers
danh sách người nhận mua sắm (cổ phần...)
list-renting
thuê danh sách
mailing list
danh sách gởi bưu điện
mailing list
danh sách gửi thư
mailing list service
dịch vụ list gởi thư
material list
danh sách vật tư
negative list
danh sách sản phẩm & hàng hóa cấm nhập khẩu
nominal list (ofshareholders)
danh sách (các cổ đông)
offer list
danh sách nhằm nghị riêng
official list
danh sách chủ yếu thức
passenger list
danh sách quý khách (tàu, máy bay)
prospect list
danh sách khách hàng tiềm tàng
response list
danh sách người chi tiêu và sử dụng phản xạ tích cực
rooming list
danh sách sử dụng phòng
sailing list
danh sách thông tin những tàu chuẩn bị khởi hành
shopping list
danh sách sản phẩm mua
short-list (shortlist, short-list)
danh sách (những người nài việc) được lựa chọn té dụng
short-list (shortlist, short-list)
danh sách trúng tuyển
subscriber list
danh sách khách hàng đăng ký
subscription list
danh sách nhận mua sắm cổ phần
tail of a list
sự vào thời điểm cuối danh sách
top the list
đứng đầu danh sách
top the list (to...)
đứng đầu danh sách
transit list
danh sách quá cảnh miễn thuế
undelivered cargo list
danh sách, phiên bản kê sản phẩm (nhập khẩu) ko giao
wait-list
đưa nhập list chờ đón (chuyến bay)
wait-list
đưa nhập list đợi (chuyến bay)
waiting list
danh sách (những người) đợi té nhiệm
waiting list
danh sách đợi
white list
danh sách trắng
định giá
định giá chỉ biểu
độ nghiêng
ghi nhập danh sách
giá biểu
ghi báo giá mục (hàng hóa)
ghi lên bảng
ghi mục lục
sổ
tờ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
account , agenda , archive , arrangement , ballot , bill , brief , bulletin , calendar , canon , catalog , catalogue , census , checklist , contents , dictionary , directory , docket , draft , enumeration , tệp tin , gazette , index , inventory , invoice , lexicon , lineup , listing , loop , manifest , memorandum , thực đơn , outline , panel , poll , program , prospectus , register , roll , roll điện thoại tư vấn , row , schedule , screed , scroll , series , slate , statistics , syllabus , table , tally , thesaurus , ticket , timetable , vocabulary , roster , cant , grade , gradient , heel , incline , lean , rake , slant , slope , tilt , tip , agendum , guide , muster , repertoire , repertory , rigmarole , rota , selvage , selvedge , specifications , specs , tariff
verb
arrange , bill , book , button down , calender , catalogue , census , chart , chronicle , classify , detail , docket , enroll , enter , enumerate , tệp tin , index , inscribe , insert , inventory , invoice , itemize , keep count , manifest , note , numerate , particularize , peg , place , poll , post , put down as , put down for , record , register , lập cập down , schedule , mix down , specialize , specify , spell out , tab , tally , tick off , write down , cant , careen , heel , incline , pitch , recline , slope , tilt , tip , catalog , lean , rake , slant , hark , hearken , brief , canon , codify , count , dictionary , directory , enumeration , glossary , lexicon , roll , roster , rota , slate , table , tabulate

Từ trái ngược nghĩa